IBN
Închide
Matveev Sergiu Victor
Cuvinte-cheie (61): settlement of type Sântana de Mureş-Cherniakhov (2), istoria arheologiei (2), RSSM (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 6

Armenian epigraphic sources from Ismail (Ukraine): newly found items
Harutyunyan Arsen1, Matveev Sergiu2
1 Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA,
2 State University of Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Confuzia autorității cu violența. Teze istorice și filosofice ce au ghidat secole de gândire politică
Plinschi Cătălina, Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre un tip de pandantive din evul mediu timpuriu descoperite în spaţiul carpato-nistrean
Matveev Sergiu1, Vornic Vladimir2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Ion Niculiţă la 80 de ani
Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Florian Matei-Popescu, Ovidiu Țentea. AUXILIA MOESIAE SUPERIORIS (Trupele auxiliare ale Moesiei Superior). Cluj-Napoca: Mega, 2018.
Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Армянские эпиграфические источники Измаила (Украина): новые находки
Арутюнян Арсен1, Matveev Sergiu2
1 Институт древних рукописей имени Месропа Маштоца,
2 Молдавский Государственный Университет
Revista Arheologică
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Archaeological research in the Sântana de Mureş-Cherniakhov type settlement from Ecaterinovca-Ialpugeni-Valea Jeparului during 2016
Vornic Vladimir1, Ciobanu Larisa1, Matveev Sergiu2
1 Centrul de Arheologie al Institutului PAtrimoniului Cultural,
2 State University of Moldova
Revista Arta
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 2345-1181
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumentum
Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Breviarium Lucrările studenţilor Facultăţii de Istorie şi Filosofie
Nr.3. 2018. Chişinãu. ISBN 978-9975-142-87-8.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetările arheologice din anul 2016 în așezarea de tip Sântana de Mureș-Cherniakhov de la Ecaterinovca-Ialpugeni-Valea Jeparului
Vornic Vladimir1, Ciobanu Larisa1, Matveev Sergiu2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Arheologică
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O monedă macedoneană de bronz de la Tudora (raionul Ştefan Vodă)
Matveev Sergiu1, Boldureanu Ana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

În memoriam. G.P. Sergeev – promotor al istoriei locale în RSSM
Matveev Sergiu1, Pelivan Adrian2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archaeological research at Lipoveni II – La Nisipărie site (2013-2016)
Matveev Sergiu1, Vornic Vladimir2
1 State University of Moldova,
2 National Archaeological Agency
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2017 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea Valului lui Traian de Sus. Recuperarea materialelor campaniei anului 1991
Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 27 February, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Începuturile arheologiei în RSSM
Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 30 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

A.A. Nudelman – personalitate polivalentă a ştiinţei din RSSM
Matveev Sergiu1, Pelivan Adrian2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul de Arheologie al Institutului PAtrimoniului Cultural
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Investigaţiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2012) (II)
Niculiţă Ion, Zanoci Aurel, Băţ Mihail, Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(22) / 2013 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 13 March, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теория и реальность в этнической идентификации раннесредневековых археологических культур Пруто-Днестровского междуречья во второй половине XX века
Matveev Sergiu
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Investigaţiile arheologice la situl Saharna Mare (2009-2011) (I)
Niculiţă Ion, Zanoci Aurel, Băţ Mihail, Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(21) / 2012 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 17 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Reflectarea proceselor etno-culturale din sec. II-XIV din spaţiul Pruto-Nistrean în cercetările etno-folclorice sovietice
Matveev Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(16) / 2007 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 23 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19