IBN
Închide

43Publicaţii

195Descărcări

13184Vizualizări

Gumenâi Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 8

Biserica Ortodoxă din Basarabia ca instrument de propagare a tradiţiei ortodoxe ruse și a cultului ţarului
Gumenâi Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunitatea armenească din Hâncești. Constituirea și evoluția istorică în perioada autocrației ruse
Gumenâi Ion
Institutul de Istorie
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultul țarului și promovarea acestuia de către instituțiile de cult orthodox
Gumenâi Ion
Institutul de Istorie
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultul țarului și promovarea acestuia de către instituțiile de cult ortodox
Gumenâi Ion
Institutul de Istorie
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimitrie Sulima și politica sa în Eparhia Chișinăului și Hotinului între rusificare și tradiționalismul autohton
Gumenâi Ion
Institutul de Istorie
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria și activitatea Institutului de științe ale educației în perioada imediat următoare formării sale
Gumenâi Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școlile parohiale ale minorităților religioase din Basarabia ca primă treaptă a invățămantului primar
Gumenâi Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viaţa moral-spirituală şi instructivă în Basarabia (1858-1891)Viaţa moral-spirituală şi instructivă în Basarabia (1858-1891)
Gumenâi Ion
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Școlile parohiale evanghelico-luterane și locul acestora în legătura colonie-metropolă
Gumenâi Ion
Institutul de Istorie
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Date cu referire la comunitatea armeano-gregoriană din Bălți (sec. XIX-înc. sec. XX)
Gumenâi Ion
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimitrie Sulima și politica sa în eparhia Chișinăului și Hotinului între rusificare și tradiționalismul autohton
Gumenâi Ion
Institutul de Istorie
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolutia demografica si organizarea moral – spirituala a comunitatii armenesti din Chisinau (mijlocul secolului al XVIII-lea – începutul secolului XX)
Gumenâi Ion
Institutul de Istorie
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția demografică și viața moral – spirituală a comunității armenești din Chișinău (mijlocul sec. XVIII – începutul sec. XX)
Gumenâi Ion
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(121-122) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia si istoria staretului Paisie Velicikovski in lucrarea lui Andronic Popovici „Istoria sfintelor manastiri Neamt si Secu”
Gumenâi Ion
Institutul de Istorie
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3300-4-6.
Disponibil online 1 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portretul istorico-antropologic al armenilor din Basarabia în anii 1918-1919
Gumenâi Ion
Institutul de Istorie
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3454-7-7.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

În perioada copilăriei mele, cu excepția anilor când Basarabia a fost ocupată de ruși, nu  exista nicio deosebire între modul de viață de o parte și de alta a Prutului. Interviu cu profesorul universitar Ioan Caproșu
Musteaţă Sergiu , Gumenâi Ion
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 6 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariţia şi evoluţa istorică a comunităţii armene din Hotin
Gumenâi Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archimandrite Andronic Popovici as a spiritual and historical critic
Gumenâi Ion
Institute of History
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 26 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armenii din Basarabia în contextul Marii Uniri
Prisac Lidia1 , Gumenâi Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria comunităţii armene din Bălţi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea - începutul secolului XX
Gumenâi Ion
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 43