IBN
Închide
Fuştei Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Folosirea pârghiilor economice în lupta cu religia
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea serviciilor speciale în lupta cu religia
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Comunităţi religioase ilegale din RSSM (1944-1965)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moscova – Vaticanul ortodox: un proiect eşuat
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile dintre statul Sovietic şi cultele religioase în anii 1940-1965. Istoriografia problemei
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(121-122) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Atitudinea statului sovietic faţă de culte reflectată în legislaţia statului
Fuştei Nicolae12
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunităţile religioase ale creştinilor evanghelişti-baptişti în RSSM (1944-1965)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la cercetarea istoriei bibliotecii mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lilia Zabolotnaia, Moldavian women in history (destinies, poiitics, and love). Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2018, 295 p. ISBN: 606-537-410-2
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moscova, centru al ortodoxiei mondiale – un proiect eşuat
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Ediția 29 . 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia cultului adventist de ziua a şaptea în RSSM în perioada 1944-1965
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia cultului adventist de ziua a şaptea în RSSM în perioada 1944-1965
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Activitatea Misiunii Ortodoxe Române în Transnistria (1941-1944)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 5 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea pastoral-filantropică a Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria relaţiilor dintre statul sovietic şi cultele religioase pe perioade
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia cultului lipovenesc în RSSM (1944-1965)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Încercare de periodizare a istoriei relațiilor dintre statul sovietic și cultele religioase
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-962
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea şi lichidarea comunită'ilor religioase în perioada 1944-1965 în RSS Moldovenească
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 6 / 2017 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Atitudinea cultelor religioase faţă de stat (aspecte teoretice)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 5 / 2016 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 22 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O instituție de legătura între guvernul sovietic și cultele religioase – „Consiliul pentru problemele cultelor religioase de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS (1944-1965)
Fuştei Nicolae
Institutul de Istorie al AŞM
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(25) / 2016 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 2 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35