IBN
Închide
Felea Alina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 38. Publicaţii la conferinţe din RM - 24.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Între pace şi război – o carte pentru timpurile noastre
Felea Alina
Institutul de Istorie
Limba Română
Nr. 3-4(269-270) / 2022 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 18 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Articolele de vestimentație din foile de zester ale boierilor din Țara Moldovei în sec. al XVIIlea – începutul sec. al XIX-lea: expresie a portului tradițional sau a influențelor?
Felea Alina
Institutul de Istorie
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circumstanţele întocmirii testamentelor şi motivaţiile testatorilor din Țara Moldovei (sec. al XVII-lea - începutul sec. al XIX-lea)
Felea Alina
Institutul de Istorie
Conferinţa ştiinţifică internaţională a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coliva, colacul și vinul. Ospățul de pomenire și pomenile în Țara Moldovei în sec. al XV-lea –începutul sec. al XIX-lea
Felea Alina
Institutul de Istorie
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria instituţiei căsătoriei în Ţara Moldovei în sec. al XVII-lea - începutul sec. al XIX-lea: procedura de cercetare a mirilor
Felea Alina
Institutul Patrimoniului Cultural
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-09-9.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ospățul de nuntă în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea
Felea Alina
Institutul de Istorie
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 9 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevederi privind impedimente de căsătorie în cazul rudeniei în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea
Felea Alina
Institutul de Istorie
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Din istoria institutiei casatoriei în Tara Moldovei în secolul al XVII-lea - începutul secolului al XIX-lea: conditiile de cununie
Felea Alina
Institutul de Istorie
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Examinarea unui conflict violent în 1810. Cazul Ion Negru ‒ Istrati Calfa
Felea Alina , Svetlicinaia Larisa
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevederi privind impedimente de căsătorie în cazul rudeniei în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea
Felea Alina
Institutul de Istorie
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

„Şi sântu holteiu cu capu”
Felea Alina12
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea statutului de femeie căsătorită în Țara Moldovei reflectat în documente din sec. al XVII-lea ‒ înc. sec. al XIX-lea
Felea Alina
Institutul de Istorie
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria căsătoriei în Ţara Moldovei în sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea: cel de-al treilea mariaj
Felea Alina
Institutul de Istorie
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria familiei în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea: cea de-a patra căsătorie
Felea Alina
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria familiei în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea: cea de-a patra căsătorie
Felea Alina
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria relaţiilor de familie din Ţara Moldovei în sec. XVII - înc. sec. al XIX-lea: cea de-a doua căsătorie
Felea Alina
Institutul de Istorie
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei
Ediția 29 . 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pețitul și logodna în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea ‒ înc. sec. al XIX-lea
Felea Alina
Institutul de Istorie
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Representation of the Romanian population and of the co-inhabiting ethnicities of Basarabia on the maps of the Russian Empire (XIX – beginning of XX century)
Dolghi Adrian , Felea Alina
Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursele documentare din Țara Moldovei despre holtei (sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea)
Felea Alina
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 9

Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabiei
Dolghi Adrian1 , Felea Alina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 62