IBN
Închide
Felea Alina Ulian
Cuvinte-cheie (66): Basarabia (5), Moldova (5), Imperiul Rus (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 6

„Şi sântu holteiu cu capu”
Felea Alina12
1 Institutul de Istorie,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitarea statutului de femeie căsătorită în Țara Moldovei reflectat în documente din sec. al XVII-lea ‒ înc. sec. al XIX-lea
Felea Alina
Institutul de Istorie
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia a 4-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria familiei în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea: cea de-a patra căsătorie
Felea Alina
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria relaţiilor de familie din Ţara Moldovei în sec. XVII - înc. sec. al XIX-lea: cea de-a doua căsătorie
Felea Alina
Institutul de Istorie
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei(ediţia a 29- a), 17-18 octombrie 2019 : Program. Rezumatele comunicărilor
29. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Representation of the Romanian population and of the co-inhabiting ethnicities of Basarabia on the maps of the Russian Empire (XIX – beginning of XX century)
Dolghi Adrian, Felea Alina
Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sursele documentare din Țara Moldovei despre holtei (sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea)
Felea Alina
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Albumele cartografice ale lui K. Gribanov: reprezentarea Basarabiei
Dolghi Adrian1, Felea Alina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(51) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte din istoria logodnei în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – înc. sec. al XIX-lea
Felea Alina
Institutul de Istorie al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documente privitoare la fapte imorale din societatea moldovenească (începutul sec. al XIX-lea)   
Felea Alina, Svetlicinaia Larisa
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(115) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea originii și apartenenței etnice a populației majoritare din Basarabia în sursele Imperiului Rus (sec. XIX – înc. sec. XX)
Dolghi Adrian1, Felea Alina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea Basarabiei în cărțile de joc alcătuite de K. Gribanov
Dolghi Adrian1, Felea Alina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul de Istorie al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rudenia din năşie in Ţara Moldovei (sec. XVII – inc. sec. al XIX-lea)
Felea Alina
Institutul de Istorie al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rudenia spirituală din nășia de cununie în Țara Moldovei (sec. XVII – înc. sec. al XIX-lea)
Felea Alina
Institutul de Istorie
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Catagrafia Basarabiei din anul 1817 – sursă pentru cercetările etno-demografice
Dolghi Adrian, Felea Alina
Institutul de Istorie al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția IX. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria alimentației populației din Țara Moldovei: consumul crustaceelor, moluștelor și fructelor de mare (secolul al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea)
Felea Alina
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoria alimentației populației din Țara Moldovei: consumul produselor piscicole și a fructelor de mare (secolul XV-lea– începutul secolului al XIX-lea)
Felea Alina
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(109) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea morții, obiceiurile de inmormantare și pomenire in Țara Moldovei in secolul al XIV-lea – inceputul secolului al XIX-lea
Felea Alina
Institutul de Istorie al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-65. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izvoarele cercetării căsătoriilor mixte în țara Moldovei (sec. XVII – înc. sec. XIX)
Felea Alina
Institutul de Istorie al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 9 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea cartografică a evoluției teritorial-administrative și demografice a Basarabiei în anii 1812–1918
Dolghi Adrian1, Felea Alina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații cu privire la situația etno-demografică a Basarabiei (1812–1918)
Dolghi Adrian1, Felea Alina2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul de Istorie al AŞM
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 8 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 42