IBN
Închide
Damian Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Participarea evreilor in comerţul din Ţara Moldovei (sec. XV – prima jumătate a sec. XVII)
Damian Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a . 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миграция евреев Речи Посполитой в Молдавское княжество в период турецко-фанариотского режима (первая половина XVIII в.)
Дамьян Виктор
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia a 3-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-074-3.
Disponibil online 31 December, 2018. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повседневная жизнь еврейской общины Рашкова (20-е гг. XVIII – 40-е гг. XIX вв.) (по материалам эпиграфической экспедиции в 2017 г. на «старое» еврейское кладбище)
Дамьян Виктор
Институт культурного наследия АНМ
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Comunitatea evreiască din Cetatea Albă (Moncastro): etapele formării (secolele XIV–XV)
Damian Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția IX. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Выкуп польских евреев из плена евреями Молдавского Княжества в период восстания Богдана Хмельницкого (1648–1653 гг.)
Дамьян Виктор
Институт культурного наследия АНМ
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 9 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Евреи Молдавского Княжества в период правления династии Мушатинов (конец XIV – первая половина XVI вв.)
Дамьян Виктор
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

20 лет группе ≪Этнология евреев≫ Центра этнологии Института культурного наследия АНМ
Дамьян Виктор
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 15 / 2014 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 16 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

The influence of the foreign policy of Moldavian hospodars on migration and demographic processes on Moldavian–Ukrainian ethnic frontier (30s – 80s of the XVIth century)
Damian Victor
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8