IBN
Închide
Cvilincova Elizaveta Nicolai
Cuvinte-cheie (107): адаптация (3), apocryphal texts (2), народное православие (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

From the learning experience of traditional spiritual culture of the Gagauz people in the context of ethnoregional and interdisciplinary studies
Kvilinkova Elizaveta
Institute of Cultural Heritage
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Георгий Константинович Кожолянко – видный ученый и педагог (1946–2019)
Квилинкова Елизавета
Институт культурного наследия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 26 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Об образе волка и общих сюжетах в мифологии народов Евразии
Сакович Василий1, Квилинкова Елизавета2
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Институт культурного наследия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 25 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт сохранения в Гагаузии культурного наследия на примере праздника Хедерлез
Квилинкова Елизавета
Институт культурного наследия
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнокультурный плюрализм в полиэтничном государстве – основа демократии и стабильности его существования
Квилинкова Елизавета
Институт культурного наследия
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

«Волчьи» имена и фамилии (курта, курти, курдогло и др.) В гагаузской антропонимии в связи с общетюркской традицией
Квилинкова Елизавета
Necunoscută, Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Народная дипломатия и представительство в контексте международных религиозно-культурных контактов (на примере православной паломнической традиции у гагаузов).
Квилинкова Елизавета
Академия Наук Молдовы
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отражение черт национального характера в этнических автостереотипах белорусов Молдовы
Сакович Василий1, Квилинкова Елизавета2
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 23 / 2018 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Русский язык у бессарабских гагаузов в контексте школьного образования и богослужения
Квилинкова Елизавета
Институт культурного наследия АНМ
Славянские чтения
Nr. 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хаджылык в контексте исторических форм православного паломничества у задунайских переселенцев
Квилинкова Елизавета
Necunoscută, Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Effectiveness of the Republic of Moldova’s state policy in creating conditions for the transition to an innovative development path
Sakovici Vasilii1, Cvilincova Elizaveta2, Ţîbuleac Ştefan3
1 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gagauz religious manuscript tradition in the context of Moldavian ethnic and cultural influence (on the example of the origin of the Gagauz version of the Epistle on Sunday)
Kvilinkova Elizaveta
Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 22 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradiția hadjalac la găgăuzi in contextual formelor istorice de pelerinaj orthodox
Cvilincova Elizaveta
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культурная дистанция и процесс аккультурации белорусов Республики Молдова
Сакович Василий1, Квилинкова Елизавета2
1 Белорусский национальный технический университет,
2 Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отражение этапов хозяйственной деятельности в гагаузском народном календаре
Квилинкова Елизавета
Академия Наук Молдовы
Știință, educație, culturăConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 29 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Православная общность и близость «культурной дистанции» как важные факторы укрепления государственности и устойчивого развития полиэтничной Молдовы
Cvilincova Elizaveta
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность государственной политики Республики Молдова по созданию условий для перехода на инновационный путь развития
Sakovici Vasilii1, Cvilincova Elizaveta2, Ţîbuleac Ştefan3
1 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Значимость языкового компонента в структуре этнического самосознания белорусов Молдовы
Квилинкова Елизавета1, Сакович Василий2
1 Институт культурного наследия АНМ,
2 Белорусский национальный технический университет
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концепции и теории инновационного развития: политико-экономические аспекты
Сакович Василий1, Квилинкова Елизавета2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Академия Наук Молдовы
Moldoscopie
Nr. 4(75) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О влиянии русского языка на гагаузскую религиозную литературу
Квилинкова Елизавета
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 7 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36