IBN
Închide
Burlacu Valentin
Cuvinte-cheie (86): ideologie (3), annexation (3), regim (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Formarea RASSM: context intern și extern
Burlacu Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O vocație onorată. Istoricul Nicolae Enciu la 60 de ani
Burlacu Valentin
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(123-124) / 2020 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica etnoculturală în RASS Moldovenească (1924-1940)
Burlacu Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica lingvistică în RASSM: tentative de instituţionalizare a unei „limbi moldoveneşti”
Burlacu Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Activitatea cultural-educativă în basarabia interbelică
Burlacu Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalitatea Unirii Basarabiei cu România, contestată de către Rada Centrală Ucraineană (martie–iulie 1918)
Burlacu Valentin
Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica statului român în domeniul culturii din Basarabia (1918-1940)
Burlacu Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-4-5.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada Centrală Ucraineană și Unirea Basarabiei cu România
Burlacu Valentin
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada Centrală Ucraineană și Unirea Basarabiei cu România
Burlacu Valentin
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Abstract the union of Bessarabia with Romania in the cultural propaganda system of the Moldovan Soviet Socialist Republic (1960–1970)
Burlacu Valentin
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Transylvanian Review
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1221-1249 / ISSNe 1584-9422
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actul Unirii Basarabiei cu România în sistemul de propagandă și în istoriografia din RSS Moldovenească
Burlacu Valentin
Institutul de Istorie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aportul lui Ioan Pelivan la recunoașterea internațională a Unirii Basarabiei cu România
Burlacu Valentin
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 7 / 2018 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica cultural-propagandistică din RSS Moldovenească în anii 1960-1980
Burlacu Valentin
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorului cultural în procesul de Unire a Basarabiei cu România
Burlacu Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 18 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unirea Basarabiei cu România: abordări politico-ideologice și istoriografice
Burlacu Valentin
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(116) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unirea Basarabiei cu România: premise, factori, etape
Burlacu Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-377-5.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Actul Unirii Basarabiei cu România în sistemul cultural propagandistic din RSSM (anii 1960-1970)
Burlacu Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventarea mitului ,,biruinţei puterii sovietice în Moldova” în propaganda comunistă de la Chişinău
Burlacu Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia din Republica Moldova în procesul de revenire la valorile naționale
Burlacu Valentin
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(111) / 2017 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilizarea istoricilor moldoveni în activitatea ideologică şi campaniile politico-propagandistice ale partidului comunist
Burlacu Valentin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-337-9.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35