IBN
Închide

72Publicaţii

411Descărcări

22024Vizualizări

Tomuleţ Valentin
Cuvinte-cheie (136): Basarabia (13), Bessarabia (9), demografie (8)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 48. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Recensământul fiscal din 1835 – sursă importantă în studierea stărilor sociale privilegiate din Basarabia (Exemplul boiernaşilor)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusia între medieval și modern. Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (II)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul boiernaşilor din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(29) / 2020 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul de privilegiat în Basarabia reflectat în recensământul fiscal din 1835
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Aspecte comparative ale evoluţiei Basarabiei şi Novorosiei. Privire generală asupra situaţiei demografi ce, sociale şi economice (anii ’30-’50 ai secolului al XIX-lea)
Tomuleţ Valentin
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1-2(117-118) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 12 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorilor externi asupra schimbărilor demografice din ţinutul Hotin în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea (Generalizări pe marginea unei monografii dedicate ţinutului Hotin)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 31 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Litigiile funciare între mănăstirile închinate din Moldova şi moşierii din Basarabia în primele decenii după anexare (Cazul tranzacţiei încheiate de moşierii Leon şi Tomuleţ cu mănăstirea Sf. Ioan Zlatoust din Iaşi)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Historia est Magistra Vitae: Valori, paradigme, personalităţiIn honorem profesor Ion Eremia
2019. Chișinău. ISBN 978-9975-3331-2-2..
Disponibil online 30 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale politicii imperiale ruse în Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Privire generală)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Privire generală asupra evoluţiei demografice şi sociale a Basarabiei în anii ’40 ai secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(124) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Maria DANILOV, Carte şi cenzură în Basarabia (1812-1917), Editura Epigraf, Chișinău, 2018, (Tipogr. Bons Offices), 400 p.
Tomuleţ Valentin
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(119-120) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rusia între medieval și modern. Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (I)
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul boiernaşilor din Basarabia în primele decenii ale secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei(ediţia a 29- a), 17-18 octombrie 2019 : Program. Rezumatele comunicărilor
29. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Târgoveţi sau mici-burghezi în Basarabia în secolul al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni controversate despre activitatea comercială a negustorilor evrei din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Andrei Emilciuc. Ostaşii basarabeni în primul război mondial (1914-1918). Vol.I. Ediţia a doua. Chişinău: Tehnica-Info, 2018 (F.E. -P. „Tipografia Centrală”). 562 p
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(120) / 2018 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia instituţiilor publice locale din Basarabia sub dominaţie imperială rusă (prima jumătate a secolului al XIX-lea)
Tomuleţ Valentin
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nobili din ţinutul Hotin în statistica rusă din 1820
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recensămintele şi statistica oficială rusă – surse importante pentru studierea istoriei moderne a Basarabiei
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(27) / 2018 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 4 December, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recensămintele şi statistica oficială rusă – surse importante pentru studierea proceselor demografice şi situaţiei social-economice a Basarabiei în prima jumătate a secolului al XIX-lea
Tomuleţ Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistica rusă din 1820 ca izvor în studierea şleahticilor polonezi din ţinutul Hotin
Tomuleţ Valentin
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(115) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 72