IBN
Închide

64Publicaţii

580Descărcări

33610Vizualizări

Parii Sergiu
Cuvinte-cheie (166): surditate neurosenzorială (4), Neamon-Hepa (4), combined drugs (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 53. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Frecvența mutației 35delG a genei GJB2 în populația Republicii Moldova
Buza Anastasia, Parii Sergiu, Butovscaia Cristina, Galea-Abduşa Daniela, Curocichin Ghenadie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevalence of 35delG mutation in GJB2 gene in the Moldovan population
Buza Anastasia1, Parii Sergiu1, Butovscaia Cristina1, Galea-Abduşa Daniela1, Radulescu Luminita M.2, Kurochkin G. S.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi
Moldovan Medical Journal
Nr. 6(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stability studies of combined ear drops for the treatment of otitis
Nicolai Eugeniu, Vîslouh Oxana, Valica Vladimir, Parii Sergiu, Uncu Livia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii de stabilitate a picăturilor auriculare combinate pentru tratamentul otitelor
Nicolai Eugeniu, Vîslouh Oxana, Valica Vladimir, Parii Sergiu, Uncu Livia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Development and validation of an assay method for ciprofloxacin hydrochloride determination in combination ear drops
Uncu Livia, Donici Elena, Valica Vladimir, Vîslouh Oxana, Gonciar Veaceslav, Parii Sergiu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 January, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Determinarea toxicităţii acute a extractelor obţinute din Agrimoniae herba şi Cichorii herba: studiu experimental
Cojocaru-Toma Maria, Parii Sergiu, Nicolai Eugeniu, Toma Maria-Mirabela, Gherman Tudoriţa, Romașcu Serafim
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(16) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of SNPs for the detection of 35DelG mutation in 50 cases with nonsyndromic hearing loss
Radulescu Luminita M.1, Kurochkin G. S.2, Buza Anastasia2, Parii Sergiu2, Meriacre Tatiana3, Chiosa-Chiaburu Doina2, Butnaru Corina3, Birkenhaeger Ralf4, Mârţu Cristian3
1 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Clinical Rehabilitation Hospital,
4 University of Freiburg
Revista de Chimie
Nr. 8(69) / 2018 / ISSN 0034-7752
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea calitativă a principiilor activi în ulei volatil din diferite specii de busuioc
Uncu Livia, Goncear Tamara, Vîslouh Oxana, Nicolai Eugeniu, Parii Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea pieţei farmaceutice autohtone şi internaţionale a medicamentelor cu conțínut de ciprofloxacină, loratadină și dexametazonă utilizate în tratamentul otitei medii
Nicolai Eugeniu, Smocvina Olga, Cojocaru Daniela, Vîslouh Oxana, Valica Vladimir, Parii Sergiu, Uncu Livia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premizele elaborării unui produs farmaceutic combinat nou cu utilizare în hipopotasemie
Mazur Ecaterina1, Valica Vladimir1, Diug Eugen1, Negreş Simona2, Parii Sergiu1, Uncu Livia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Produse medicamentoase combinate în farmacoterapia afecţiunilor auriculare
Parii Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(78) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiile clinice şi aspecte de monitorizare
Ungureanu Alina, Parii Sergiu, Nicolai Eugeniu, Valica Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2018 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Acțiunea antioxidantă și toxicitatea acută pentru produsele extractive de Agrimonia eupatoria L. și Cichorium inthybus L.
Cojocaru-Toma Maria1, Ancuceanu Robert2, Ciobanu Nicolae1, Parii Sergiu1, Nicolai Eugeniu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
Provocări ale Farmacoterapiei Contemporane
Ediția a 2-a. 2017. București, România. .
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea conținutului de impurități de etilendiaminoderivat de ciprofloxacină în studiul stabilității picăturilor auriculare combinate
Nicolai Eugeniu, Parii Sergiu, Valica Vladimir, Uncu Livia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Provocări ale Farmacoterapiei Contemporane
Ediția a 2-a. 2017. București, România. .
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surditatea senzorineurală: farmacoterapia toprotectoare și medicamente combinate
Parii Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Provocări ale Farmacoterapiei Contemporane
Ediția a 2-a. 2017. București, România. .
Disponibil online 2 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 9

Aspecte actuale în biodisponibilitatea medicamentelor
Parii Sergiu1, Nicolai Eugeniu1, Ungureanu Alina1, Parii Elena2, Valica Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea loratadinei din amestec multicomponent prin spectrofotometrie UV-VIS
Nicolai Eugeniu, Donici Elena, Parii Sergiu, Staver Mihaela, Vîslouh Oxana, Uncu Livia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea toxicităţii cronice a unui nou compus medicamentos combinat.
Parii Sergiu1, Valica Vladimir1, Gudumac Valentin1, Nacu Viorel1, Carauş Vladimir2, Nicolai Eugeniu1, Ungureanu Alina1, Pantea Valeria1, Cociug Adrian1, Jian Mariana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-29. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea preclinică și clinică a produsului medicamentos combinat Flamena emulsie orală100 ml
Mereuţă Ion1, Parii Sergiu1, Carauş Vladimir2, Valica Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea toxicităţii acute a suspensiei ”Doctor Merion” 100 ml
Parii Sergiu1, Mereuţă Ion1, Valica Vladimir1, Carauş Vladimir2, Ungureanu Alina1, Nicolai Eugeniu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(28-2) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 64