IBN
Închide

62Publicaţii

511Descărcări

21787Vizualizări

Cobzac Vitalie11Cociug Adrian11Macagonova Olga10Jian Mariana10Ababii Ion6Mocan Elena6Tagadiuc Olga4Burlacu Valeriu4Caproş Nicolae4Maniuc Mihail4Taran Anatolie4Topor Boris4Revencu Tatiana4Samson Stella4Malcova Tatiana4Aramă Efim3Belic Olga3Muşet Gheorghe3Zota Eremei3Ciobanu Pavel3Cirimpei Octavian3Ţîmbalari Tatiana3Vartic (Nacu) Victoria3Lîsîi Corneliu3Pălărie Victor3Danilov Lucian3Tighineanu Ion2Ghinda Serghei2Gornea Filip2Marin Ion2Spinei Larisa2Ştefaneţ Mihail2Zota Eremia2Trifan Victoria2Nacu Ludmila2Corobciuc Alexei2Boaghie Natalia2Slivca Oleg2Baciu Ion2Ursu Alexandr2Ignatov Olga2Coşciug Stanislav2Cirimpei Diana2Gudumac Valentin1Popa Veaceslav1Lozan Oleg1Popescu Victor1Ţurcan Vladimir1Raevschi Simion1Ciubotaru Anatol1Beţişor Alexandru1Bîtca Angela1Parii Sergiu1Pascal Oleg1Croitor Roman1Babuci Stanislav1Bernic Jana1Catereniuc Ilia1Cuşnir Valeriu1Friptu Valentin1Lisnic Vitalie1Valica Vladimir1Şaptefraţi Lilian1Trifan Valentina1Bairac Vasile1Pocaznoi Ion1Gavriluţa Vasile1Ababii Polina1Smeşnoi Valentina1Ungureanu Alina1Soltan Viorel1Doni Nicolae1Pantea Valeria1Croitor Gheorghe1Nicolai Eugeniu1Branişte Fiodor1Vişnevschi Sergiu1Prisăcaru Olesea1Babuci Angela1Furtuna Constantin1Vartic Dumitru1Furtună Ludmila1Petrovici Virgil1Gaponenco Eugen1Mostovei Andrei1Eremia Victor1Ispas Anastasia1Sarmaniuc (Rezmeriţa) Viorica1Negru Ion1Didencu Alexandru1Pleşco Irina1Rudenco E.1Smetanca V.1Sarev Violeta1Carauş Vladimir1Cuşnir Valeriu1Branişte Tudor1Butucel Petru1Moghildea Ivan1Procopciuc Vitalie1Cojocari Ştefan1Karl Matthias1Krafft Tim1Băluțel Tatiana1Sterian Corina1
Nacu Viorel Eugeniu
Cuvinte-cheie (148): mesenchymal stem cells (3), celule stem (3), tissue engineering (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
ResearchGate person ID

Articole în reviste din RM - 49. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Acupoint embedding therapy
Ignatov Olga, Pascal Oleg, Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesenchymal stem cells proliferation and remote manipulation upon exposure to magnetic semiconductor nanoparticles
Branişte Tudor1, Cobzac Vitalie2, Ababii Polina2, Pleşco Irina1, Raevschi Simion3, Didencu Alexandru2, Manyuk Mihail2, Nacu Viorel2, Ababiy Ivan2, Tiginyanu Ion14
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State University of Moldova,
4 Academy of Sciences of Moldova
Biotechnology Reports
Nr. 25 / 2020 / ISSN 2215-017X / ISSNe 2215-017X
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

An efficient procedure of isolation, cultivation and identification of bone marrow  mesenchymal stem cells
Cobzac Vitalie, Mostovei Andrei, Jian Mariana, Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bone marrow-derived mononuclear cells therapy for ischemic stroke
Butucel Petru, Nacu Viorel, Lisnic Vitalie
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hepatocytes isolation from adult rats for liver recellularization
Jian Mariana, Cobzac Vitalie, Vartic (Nacu) Victoria, Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necroza aseptică de cap femural (revista literaturii)
Cojocari Ştefan, Nacu Viorel, Jian Mariana, Cobzac Vitalie, Ignatov Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(80) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tissue engineering of heart valves – challenges and opportunities
Malcova Tatiana, Balutel Tatiana, Ciubotaru Anatol, Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul diabetului zaharat de tip 1 prin terapie celulară
Vartic (Nacu) Victoria, Sterian Corina, Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Reconstrucția chirurgicală experimentală a defectelor diafragmatice prin utilizarea grefelor biologice decelularizate. Rezultate preliminare
Eremia Victor1, Babuci Stanislav12, Petrovici Virgil2, Negru Ion2, Nacu Viorel1, Cobzac Vitalie1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3(68) / 2018 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Techniques of liver decellularization
Jian Mariana, Cobzac Vitalie, Moghildea Ivan, Popescu Victor, Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 25 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapia tisulară cu membrană amniotică în tratamentul bolnavilor cu leziuni termice: studiu prospectiv, descriptiv, pe serie de cazuri
Furtuna Constantin1, Taran Anatolie2, Jian Mariana2, Nacu Viorel2
1 Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(16) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terapiile bazate pe celule stem în pemfigus acantolitic: sinteză de literatură
Macagonova Olga, Muşet Gheorghe, Cociug Adrian, Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(15) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 19 June, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of culture media on the endothelial viability of corneas
Cociug Adrian1, Macagonova Olga2, Cuşnir Valeriu2, Procopciuc Vitalie2, Cuşnir Valeriu2, Nacu Viorel2
1 Human Tissue Bank, Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 25 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dispozitive și metode inovative în procesarea ţesuturilor biologice
Macagonova Olga, Nacu Viorel, Cociug Adrian, Jian Mariana, Cobzac Vitalie, Ursu Alexandr
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoricul dezvoltării transplantului de ţesuturi şi celule: articol de sinteză
Ţîmbalari Tatiana, Lozan Oleg, Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(14) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 26 February, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicina regenerativă in restabilirea țesuturilor scheletice
Nacu Viorel, Coşciug Stanislav, Cobzac Vitalie, Ţîmbalari Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(63) / 2017 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 12 September, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 10

Dental soft tissues – as a sourse of stem cells for regenerative medicine
Samson Stella, Nacu Viorel, Burlacu Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea toxicităţii cronice a unui nou compus medicamentos combinat.
Parii Sergiu1, Valica Vladimir1, Gudumac Valentin1, Nacu Viorel1, Carauş Vladimir2, Nicolai Eugeniu1, Ungureanu Alina1, Pantea Valeria1, Cociug Adrian1, Jian Mariana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dispozitive și metode inovative in procesarea țesuturilor biologice
Macagonova Olga1, Cociug Adrian1, Jian Mariana1, Cobzac Vitalie1, Ursu Alexandr1, Nacu Viorel1, Caproş Nicolae12, Marin Ion1, Zota Eremei12, Baciu Ion12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Republican de Traumatologie şi Ortopedie
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda de modelare a leziunilor de tipul pemfigusului
Macagonova Olga, Muşet Gheorghe, Cociug Adrian, Jian Mariana, Cobzac Vitalie, Sarev Violeta, Nacu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 25 July, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 62