IBN
Închide

97Publicaţii

515Descărcări

58552Vizualizări

Alexandrov Eugeniu
Cuvinte-cheie (206): genotype (17), Grapevine (13), resistance (8)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 42. Publicaţii peste hotare - 13.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 30
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 10
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 39
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 3

A way of mitigation and adaptation to climate change
Alexandrov Eugeniu
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 23, / 2023 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 25 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The aromatic spectrum of the berries of the interspecific rhizogene genotypes of grapevine
Găină Boris , Alexandrov Eugeniu
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Виноградарство и виноделие
Nr. 2 / 2023 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 8 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea resurselor viticole în contextul adaptării la schimbările climatice
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Cultivarea viţei-de-vie în conformitate cu principiile dezvoltării durabile
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological potential of interspecific rhizogenic grapes varietes for production of biodrinks
Scutaru Iury1 , Arhip Vasile1 , Botnari V.2 , Alexandrov Eugeniu2
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi genotipuri de viţă-de-vie rizogene
Alexandrov Eugeniu1 , Botnari Vasile1 , Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vița-de-vie și simbolistica monedelor comemorative ale Republicii Moldova
Alexandrov Eugeniu1 , Botnari Vasile1 , Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Adaptarea genotipurilor de viță-de-vie la schimbările climatice
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 27. 2021. București. .
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compușii chimici volatili și noile genotipuri de viță-de-vie
Găină Boris1 , Alexandrov Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea producerii sucurilor ecologice în Moldova în vederea sustenabilității comerciale cu UE
Griza Ina1 , Alexandrov Eugeniu2 , Vacarciuc Liviu1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genotipurile de viță-de-vie în contextul adaptabilității evolutive la factorii climatici
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități tehnologice de cultivare a genotipurilor rizogene de viță-de-vie
Alexandrov Eugeniu1 , Botnari Vasile1 , Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тест - метод определения продуктивности генотипы винограда в условиях изменения климата
Aлександров Евгений
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vita-de-vie și armorialul teritorial al Republicii Moldova
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viticultura biologică - o necesitate a dezvoltării durabile
Alexandrov Eugeniu1 , Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ароматические соединения ягод винограда в контексте передачи наследственных признаков при скрещивании и получении новых сортов
Aлександров Евгений1 , Гэинэ Борис2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Академия наук Молдовы
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ароматические соединения ягод винограда в контексте передачи наследственных признаков при скрещивании и получении новых сортов
Aлександров Евгений1 , Гэинэ Борис2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Академия наук Молдовы
Виноградарство и виноделие
Vol. 50. 2021. Ялта. ISSN 2312-3680.
Disponibil online 17 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Curba de saturație a luminii pentru fotosinteză – un criteriu de determinare a performanței genotipurilor de viţă de vie
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea performanței genotipurilor de viță-de-vie, utilizând curba de saturaţie a luminii pentru fotosinteză
Alexandrov Eugeniu , Scurtu Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mежвидовые генотипы винограда в контексте изменения климата
Aлександров Евгений
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soiuri rizogene de viţă-de-vie (Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.)
Alexandrov Eugeniu1 , Botnari Vasile1 , Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vița-de-vie în toponimie
Alexandrov Eugeniu1 , Găină Boris2 , Botnari Vasile3
1 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение климатических факторов и продуктивность генотипов винограда
Aлександров Евгений1 , Ботнарь Василий1 , Гэинэ Борис2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Академия наук Молдовы
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Межвидовые генотипы в контексте изменения климата
Гэинэ Борис1 , Aлександров Евгений2
1 Академия наук Молдовы,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений
Виноградарство и виноделие «Магарач»
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2312-3680
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мониторинг агрометеорологических параметров – необходимое условие планирования урожайности и перехода к точному земледелию
Ботнарь Василий , Aлександров Евгений , Штефырца Анастасия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Genotipuri interspecifice rizogene de viță de vie (Vitis vinifera L. ssp. sativa d.c. × Muscadinia rotundifolia Michx.) cu rezistență sporită făță de factorii biotici și abiotici
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of biological potential in creating interspecific genotypes of vines
Găină Boris1 , Alexandrov Eugeniu2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Via și vinul în arta mondială
Găină Boris1 , Alexandrov Eugeniu2 , Dobrei Alin3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României"
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологическое виноградарство и функциональность генотипа
Гэинэ Борис1 , Aлександров Евгений2
1 Академия наук Молдовы,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 27 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Генетический потенциал межвидовых генотипов винограда
Găină Boris1 , Alexandrov Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(83-84) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функциональность генотипов винограда и экотехнологии
Aлександров Евгений1 , Ботнарь Василий1 , Гэинэ Борис2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Академия наук Молдовы
Виноградарство и виноделие
Nr. 56 / 2019 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экотехнологии и виноградарство
Aлександров Евгений1 , Ботнарь Василий1 , Гэинэ Борис2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Академия наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Реакция генотипа на влияние факторов окружающей среды
Aлександров Евгений1 , Ботнарь Василий1 , Гэинэ Борис2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Академия наук Молдовы
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-1058
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Determination of the resistance to environmental factors of the interspecific hybrids of vines (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.)
Alexandrov Eugeniu
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Agricultura
Nr. 1-2(101-102) / 2017 / ISSN 1221-5317
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extinderea limitei de nord la cultivarea viţei-de-vie
Alexandrov Eugeniu
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genotipurile de viţă-de-vie şi factorii mediului ambiant
Alexandrov Eugeniu1 , Botnari Vasile1 , Autor Nou2 , Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva genotipurilor interspecifice în comparaţie cu procedeele clasice de cultivare a viţei-de-vie
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The potential of chemical compounds compared with grapevine berries color and degree of distancing from the initial species (spontaneous)
Alexandrov Eugeniu
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Agricultura
Nr. 1-2(101-102) / 2017 / ISSN 1221-5317
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ресвератрол и межвидовые генотипы винограда
Гэинэ Борис1 , Aлександров Евгений2
1 Академия наук Молдовы,
2 Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Alcoolii terpenici din sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.
Alexandrov Eugeniu1 , Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concentraţia resveratrolilor în sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-devie în raport cu speciile sălbatice
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esterii volatili din sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx
Găină Boris1 , Alexandrov Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența gradului de distanțare de la speciile spontane asupra potențialului compușilor chimici din bacele de viță-de-vie
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependenţa dintre compuşii chimici şi culoarea bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera l. x Muscadinia rotundifolia Michx.).
Alexandrov Eugeniu1 , Botnari Vasile2 , Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-1236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere în crearea varietăților de viță-de-vie
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde pentru soiurile noi de viţă-de-vie
Găină Boris1 , Botnari Vasile2 , Alexandrov Eugeniu2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietăţi noi de viţă-de-vie cu conţinut sporit de resveratrol
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(62) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 13

Biochemical features of the distant hybrids in F4 (V. vinifera L. X M. rotundifolia Michx) and of cultivars of V. vinifera L.
Alexandrov Eugeniu
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Agricultura
Nr. 1-2(83-94) / 2015 / ISSN 1221-5317
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celebrarea a 110 ani de la fondarea Institutului Viei şi Vinului „V.E. TAIROV”, or. Odesa, Ucraina
Găină Boris1 , Alexandrov Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(59-60) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cerinţe noi la crearea varietăţilor de viţă-de-vie cu efect economic şi ecologic
Găină Boris1 , Alexandrov Eugeniu2 , Sartorri E.3 , Novosadiuc Iu.3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
3 Vivai Cooperativi Rauscedo - VCR
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(56) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 97