IBN
Închide
Alexandrov Eugeniu Gheorghe
Cuvinte-cheie (67): resveratrol (4), berry (3), distant hybrids (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Реакция генотипа на влияние факторов окружающей среды
Александров Eвгений1, Ботнарь Василий1, Гэинэ Борис2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Concentraţia resveratrolilor în sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-devie în raport cu speciile sălbatice
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependenţa dintre compuşii chimici şi culoarea bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-de-vie (Vitis vinifera l. x Muscadinia rotundifolia Michx.).
Alexandrov Eugeniu1, Botnari Vasile2, Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varietăţi noi de viţă-de-vie cu conţinut sporit de resveratrol
Alexandrov Eugeniu
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(62) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Compuşii biochimici din bacele hibrizilor distanţi F4 (Vitis Vinifera l. X Muscadinia Rotundifolia Michx.) În comparaţie cu soiurile de Vitis Vinifera l.
Alexandrov Eugeniu1, Găină Boris2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De la popularizare la transferarea tehnologiilor inovaționale în sectorul vitivinicol
Alexandrov Eugeniu1, Găină Boris2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secvențierea ADN-ului genomic la hibrizii distanti de vita de vie (Vitis Vinifera l. X Muscadinia Rotundifolia Michx.)
Alexandrov Eugeniu
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the grapes and the derived products wine on the health and human organism
Găină Boris1, Alexandrov Eugeniu2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 28 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viţa-de-vie – culutură agricolă cu un potenţial deosebit
Găină Boris1, Alexandrov Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 March, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Dr. hab. Ştefan Topală la 75 de ani
Găină Boris1, Teleuţă Alexandru2, Cotea Valeriu3, Grădinariu Gică4, Alexandrov Eugeniu2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
3 Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Şiseşti“, Bucureşti,
4 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. hab. Valentin Codreanu la 75 de ani
Teleuţă Alexandru, Alexandrov Eugeniu
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isolation of genomic DNA from the leaves of the distant hybrids of vine (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.)
Alexandrov Eugeniu
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Botanică
Nr. 2(7) / 2013 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi organoleptice, biochimice şi uvologice ale hibrizilor distanţi de viţă de vie(Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.)
Alexandrov Eugeniu1, Găină Boris2
1 Gradina Botanică (Institut) a AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista Botanică
Nr. 1(6) / 2013 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Морозоустойчивость отдаленных гибридов винограда (Vitis Vinifera L. X Muscadinia Rotundifolia Michx.)
Александров Eвгений
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista Botanică
Nr. 1(6) / 2013 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Biochemical characteristics and color of the grape berries of vine inter-specific hybrids of 4TH backcross. (Vitis vinifera L. x Muscadinia rotundifolia Michx.) and of Vitis vinifera subsp. Sylvestris Gmel.
Alexandrov Eugeniu1, Găină Boris2
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies
Revista Botanică
Nr. 1(5) / 2012 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Când şi cum, un soi de viţă-de vie „perfect”?! Dezvoltarea viţei de vie (vitis l.) prin prisma hibridării distante
Alexandrov Eugeniu
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distant hybrids (Vitis vinifera l. X Muscadinia Rotundifolia Michx.) and resistance to drought
Alexandrov Eugeniu
Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Botanică
Nr. 1(5) / 2012 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea creşterii arborilor şi arbuştilor (topiary)
Teleuţă Alexandru, Alexandrov Eugeniu
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(24) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 13

Amenajarea şi integrarea taluzurilor degradate într-un peisaj propus
Romanciuc Lilia1, Pop-Boancă Păuniţa1, Bors-Oprişa Sonia1, Clapa Doina1, Damian A.1, Teleuţă Alexandru2, Alexandrov Eugeniu2, Ciorchina Nina2, Nistor R.1, Ilca-Suciu T.1, Sabo Georgeta1
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Cluj Napoca,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista Botanică
Nr. 1(3) / 2011 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asресте fizico-chimice ale hibrizilor distanţi de viţă de vie (V.Vinifera L. x V.Rotundifolia michx.) de F4.
Alexandrov Eugeniu
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista Botanică
Nr. 1(3) / 2011 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36