IBN
Închide
Prus Elena Mihail
Cuvinte-cheie (77): myth (3), ambivalence (2), sacred (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 52. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Carolina Dodu-Savca: deschideri prismatice spre arealuri definitorii ale umanului
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Avis sur le projet d’habilitation à diriger des recherches de madame Estelle Variot
Prus Elena
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 9 August, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gao Xingian: l’oeuvre protéiforme d’un artiste-écrivain libre
Prus Elena
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. 1-2(45-46) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 28 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

„Intertext şi hypertext:  studiu semiotico-lingvistic”.  (Aviz la teza de doctor habilitat a Elenei Ungureanu)
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexe Rău sau intertextualitatea ca creare a predecesorilor
Prus Elena
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „ A. LUPAN” (Institut) a ASM, IP
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 10-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Un summum fenomenologic al realităților lingvistice
Prus Elena
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

« Le Nouveau roman français »: perspective de la didactique universitaire
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 5-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-90-4.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academicianul Valeriu Canțer: o notă înaltă a moralității în știință
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(34) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 June, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea feminină a canonului literar din perspectiva egalității de gen
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’Alliance francophone, un espace de penser le monde ensemble
Prus Elena
Université Libre Internationale de Moldova
Francopolyphonie
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 26 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mit şi ficţiune artistică in opera literară
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Metaliteratură
Nr. 2(40) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Președintele Vasile Burlui: spiralele gândirii rezonante
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(34) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 June, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Constantin Marinescu. Franța în istoria și cultura românilor. Interferențe. Iași: Semia, 2014
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le français – langue de recherche au profit de la société moderne en mutation
Prus Elena
Université Libre Internationale de Moldova
Francopolyphonie
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 21 November, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mit şi ficţiune artistică în opera literară
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Philologia
Nr. 5-6(275) / 2014 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 6 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Singularitatea franceză în lectura lui Andreï Makine: între formulabil și cultul formei
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(31) / 2014 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aspecte generale ale picturii românești în perioada anilor 1960-1980
Secrieru Cezar, Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(27) / 2013 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 17 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nomadismul ritmat de Istorie în proza Noului Quebec
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Francopolyphonie
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea paradoxală a culturii europene : universalitatea valorilor comune și diversitatea expresiilor
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(25) / 2013 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

La Parisienne: Personnage emblématique de la modernité
Prus Elena
Université Libre Internationale de Moldova
Francopolyphonie
Nr. 1(7) / 2012 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 54