IBN
Închide
Prus Elena
Cuvinte-cheie (143): identity (4), myth (3), new humanism (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 63. Publicaţii la conferinţe din RM - 18. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 7
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 17
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 13
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 22
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 3

Filologia ca modus vivendi și modus dicendi al profesorului Ion Manoli
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imago pestis: Albert Camus en quête du nouvel humanisme
Prus Elena
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retranslation as theoretical-practical interrogation on eminescu’s traductology
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 19 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Alexandru Lupașcu-Bohanțov. Teatrul de televiziune între canonul modern și formatul postmodern (Chișinău: Epigraf, 2019. 248 p.)
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antropologia artistică din perspectiva eticii transumaniste
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(57-58) / 2021 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectacolul muzealizării și literaturizării lumii
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii culturale
Ediția 3, R. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectacolul muzealizării și literaturizării lumii în societatea post/postmodernă
Prus Elena1 , Branişte Ludmila2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știința – un vaccin contra megacrizelor sistemice
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(57-58) / 2021 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The ready of the plague: Albert Camus in search of the new humanism
Prus Elena
Free International University of Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Imagologia literară: de la cadrul sistemico-structurant la concepte operaționale
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(55-56) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile provocări ale megacrizei pandemice și metamorfozele prezentului imediat
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retraducerea ca interogare teoretico-practică asupra traductologiei eminesciene
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 12

Alexe Rău sau intertextualitatea ca creare a predecesorilor
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3277-4-9.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoconștientizarea actului critic basarabean: contribuții la inovarea și afirmarea unei critici de tip postcrocean
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 3-4(51-52) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Borges, între intertextualitate şi hipertext
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3277-4-9.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carolina Dodu-Savca: deschideri prismatice spre arealuri definitorii ale umanului
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fericirea ţine de energia principiilor
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3277-4-9.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura europeană – pilon în crearea palimpsestului valoric comun
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3277-4-9.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mimesisul parizian ca panoramă enciclopedică a vieţii moderne
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3277-4-9.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitosferă și mitocreație: mitizare, demitizare, remitizare
Prus Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3277-4-9.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 88