IBN
Închide
Plamadeala Ana-Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 3

Compozitorul Eugen Doga: fenomenul valorificării muzicii prin film și a filmului prin muzică
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elegia cinematografică: valorificarea constelației de paradigme ancestale ale neamului
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcursul filmului de ficțiune în cele patru epoci ale cinematografiei naționale
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Cinematografia națională: istorie și destine
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-156-6..
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Actorul de cinema în ipostaza exponentului idealurilor și virtuților „sufletului ancestral”
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filmul moldovenesc Balada haiducească: fenomenul inovației prin tradiție
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificațiile inovatoare ale constantelor identitare în filmul istoric moldovenesc al epocii „dezghețului”
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Destinul omului de artă
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconsiderarea ponderii neoromantismului în devenirea celei de a șaptea artă
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reconsiderarea ponderii neoromantismului în devenirea celei de-a saptea arte
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 13 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea paradigmei identitare – factor decisiv al „Renașterii etnice”
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea paradigmei identitare – factorul decisiv al „renașterii etnice”
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cineastul Emil Loteanu – promotor al memoriei culturale
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criticul de artă în căutarea sensului de a fi
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea identitară a artei în ipostază de criteriu valoric
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neoromantismul cinematografic: reactualizarea paradigmelor estetico-filozofice ale culturii
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Triada regizor – erou liric – actor în creaţia lui Emil Loteanu: spectrul psihanalitic
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Dumitru Olărescu: supravieţuirea prin ştiinţă (70 de ani de la naștere)
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroul liric in ipostaza de alter ego al cineastului Emil Loteanu: particularităţile arhetipului Anima–Animus
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroul liric în ipostaza de alter ego al creației lui Emil Loteanu:  particularitățile dialecticii anima-animus
Plamadeala Ana-Maria
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мифоцентризм молдавского кино как выражение этнокультурной идентичности
Plamadeala Ana-Maria
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 5 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41