IBN
Închide
Constantinovici Elena Nicolae
Cuvinte-cheie (49): structură actanţială (2), act de vorbire (2), speech act (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Actele de vorbire directive: forţa ilocuţionară şi mărcile lor de codificare în limba română
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actele de vorbire ‒ resurse de exprimare contextuală a politeții
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanMoştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia a 12-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre câteva delimitări tranșante în utilizarea verbelor pronominale în limba română
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Buletin de Lingvistica
Nr. 19-20 / 2019 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Referitor la fenomenul autonomiei structurilor actanţiale ale verbului
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia a 13-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Cu privire la asimetria planurilor în morfologie
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Lecturi în memoriam acad. Silviu BEREJAN(ediţia a 3‒a)
Ediţia a 3‒a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-4371-7-2.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi – coleg și prieten. Laudatio
Hlib Lidia1, Melnic Parascovia2, Constantinovici Elena3
1 Editura „Silvius Libris”,
2 Necunoscută, Moldova,
3 Institutul de Filologie al AŞM
Drumul spre centru: Valori, paradigme, personalităţi, interconexiuni culturale: În onoarea academicianului Mihai Cimpoi
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3131-8-6.
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politeţea şi rolul ei în procesul comunicării cu celălalt 
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția a 9-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitățile de bază ale morfologiei, între expresie și conținut
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 11-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-133-85-2.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Eternul mare campion o carte-document
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(40) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărturii documentare despre situația limbii române în anii 1812–1918
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O carte despre „Regele lingvisticii”
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria actelor de vorbire – constituire şi evoluţie
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 7-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Aspecte pragmatice  ale comunicării
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția a 6-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dihotomia constatativ / performativ şi teoria actelor de vorbire
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 15-16 / 2015 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 6 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărcile actelor de vorbire reprezentative/asertive în limba română
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția a 8-a. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Actele de vorbire aferente convenţiilor sociale şi rolul lor în organizarea comunicării
Constantinovici Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea – între semiotică şi pragmatică
Constantinovici Elena
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. III(1) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prima enciclopedie sportivă
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 19 August, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Perechile de adiacenţă în structurarea actelor de vorbire
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(268) / 2013 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea distincţiilor aspectuale în limba română
Constantinovici Elena
Institutul de Filologie al AŞM
Buletin de Lingvistica
Nr. 14 / 2013 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23