IBN
Închide

71Publicaţii

790Descărcări

31612Vizualizări

Romandaş Nicolae
Cuvinte-cheie (210): salariat (5), employee (4), employer (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 44. Publicaţii la conferinţe din RM - 26. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici rezultate din activitatea de dezvoltare profesională
Romandaş Nicolae , Cojocaru Olesea
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practica reglementării relațiilor de muncă ocazionale prin prisma legislației ungare
Romandaş Nicolae1 , Alcaz Nicolae2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a persoanelor cu dizabilități. Aspect comparativ
Malinche Diana-Mihaela1 , Romandaş Nicolae2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 21 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele repere cu privire la munca forţată (reglementări naționale și internaţionale)
Romandaş Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Reflecţii privind suspendarea contractului individual de muncă prin prisma Codului Muncii al Republicii Moldova
Boişteanu Eduard1 , Romandaş Nicolae2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentanţii aleşi ai salariaţilor în calitate de subiect distinct al dreptului muncii
Romandaş Nicolae1 , Boişteanu Eduard2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind noțiunea şi trăsăturile răspunderii materiale în dreptul muncii
Romandaş Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reglementări privind statutul salariatului în calitate de subiect al dreptului muncii
Romandaş Nicolae1 , Boişteanu Eduard2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-4-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele repere privind izvoarele internaţionale ale dreptului muncii
Romandaş Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Aspecte conceptuale privind sistemul de servicii sociale din Republica Moldova
Romandaş Nicolae1 , Sacara Ana2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminal liability in case of infringement of the rules on occupational safety and health and the occurrence of accidents at work - Subjects of the offenses
Popescu Ioan1 , Romandaş Nicolae2 , Lohan Nicoleta Monica3 , Albulescu Andrei George3 , Mihalache Elena3 , Baciu Constantin3
1 Territorial Labour Inspectorate, Neamt,
2 State University of Moldova,
3 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
MATEC Web of Conferences
Vol. 290, Ediția 9-a. 2019. Les Ulis, Franța. ISSN 22747214.
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea juridică în domeniul securității și sănătății în muncă
Romandaş Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări privind caracterele juridice ale instituției disciplinei de muncă și răspunderii disciplinare a salariaților
Romandaş Nicolae1 , Gurin Eduard2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări privind dreptul salariatului la contestarea sancțiunilor disciplinare
Romandaş Nicolae1 , Gurin Eduard2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări privind evoluţia contractului colectiv de muncă şi convenţiei colective
Romandaş Nicolae
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere privind aplicarea normelor juridice în reglementarea relaţiilor de muncă
Romandaş Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Reglementări privind aplicarea normelor dreptului muncii
Romandaş Nicolae
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări privind programele de dezvoltare profesională a funcționarilor publici
Romandaş Nicolae1 , Goriuc Teodorina2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecţii privind trăsăturile şi formele raportului juridic de muncă
Romandaş Nicolae
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-5-1.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-81. Vizualizări-1391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reglementări privind egalitatea în drepturi a cetățenilor Republicii Moldova adaptate la specificul raporturilor juridice de muncă
Romandaş Nicolae
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 71