IBN
Închide
Osmochescu Nicolae
Cuvinte-cheie (51): Zonă Economică Exclusivă (2), stat riveran (2), consimțământ (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Actele unirii din 27 martie 1918 și 1 decembrie 1918 – aspecte de drept internațional (Teze)
Osmochescu Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența curții internaționale de justiție a ONU de a soluționa o cauză ex aequo et bono
Osmochescu Nicolae, Şiman Augustina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(44) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 April, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pacta in favorem tertii sau tratatele prevăzând drepturi și obligații pentru statele terțe
Osmochescu Nicolae, Şiman Augustina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Delimitarea zonei economice exclusive
Osmochescu Nicolae, Popescu Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(157) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 9 December, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind statutul de observator al Autonomiei Palestiniene în Organizația Națiunilor Unite
Osmochescu Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(150) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridical al Zonei Economice Exclusive. Reglementări naţionale
Osmochescu Nicolae, Popescu Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(156) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Individualizarea răspunderii penale pentru crime de război comise în cadrul conflictelor armate non-internaţionale: Studiu al practicii judiciare a statelor şi a organismelor internaţionale
Gamurari Vitalie, Osmochescu Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 4(14) / 2008 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

ONU contra Irak: Criza şi procesul de revigorare a ONU în urma celor două conflicte din Golf
Gamurari Vitalie1, Osmochescu Nicolae2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM: origine şi evoluţie
Osmochescu Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3 / 2007 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние обычных норм на создание и толкование некоторых положений международного гуманитарного права
Gamurari Vitalie1, Osmochescu Nicolae2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 6 / 2007 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Imunitatea de jurisdicţie a statelor în procesele de drept internaţional privat
Babără Valeriu, Osmochescu Nicolae
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11