IBN
Închide
Creţu Vasile
Cuvinte-cheie (83): Basarabia (4), Ministerul Instrucțiunii Publice (3), ordonanţa judecătorească (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Activitatea asociaţiei culturale ASTRA la Chişinău şi Orhei în perioada interbelică
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie. Ediţia VI
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Învățământul primar și secundar  din Basarabia interbelică. Repere istoriografice
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(114) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcţia localurilor de învăţământ primar în Basarabia interbelică
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislația românească în domeniul învățământului primar (1918–1940)
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obligativitatea învățământului primar în Basarabia interbelică
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea pentru dezbateri judiciare a pricinilor privind contestarea refuzului organelor notariale de a îndeplini acte notariale și a pricinilor privind verificarea legalității actelor notariale îndeplinite
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(47) / 2018 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 29 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de naționalizare a învățământului public din Basarabia în anii 1917-1921
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(38) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Contribuția comitetelor scolare la construcția localurilor de învațamânt primar (I)
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Порядок возбуждения особого производства по делам об усыновлении (удочерении) ребенка
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(42) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 23 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Probleme teoretico-practice la căutărea paratului in cadrul procesului civil
Moscalciuc Vitalie, Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(37) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 July, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Învăţământul secundar din Basarabia în primii ani după Unire
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(84) / 2015 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislația: principalele etape de dezvoltare a procedurii în ordonanță
Creţu Vasile, Josanu Ilona
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(33) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele etape de dezvoltare ale procedurii în ordonanță în legislația Republicii Moldova
Creţu Vasile, Josanu Ilona
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(34) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principalele etape de dezvoltare ale procedurii în ordonanţă în legislaţia Republicii Moldova
Creţu Vasile, Josanu Ilona
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(35) / 2015 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 13 April, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Реализация судебных решений об отмене ограничения дееспособности лица и признании Лица дееспособным
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(29) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 May, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Constructia lăcaşelor şcolare secundare în Basarabia după Unire
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-76-099-7.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinia tineretului studios privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană
Sanalati Ion, Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-76-099-7.
Disponibil online 10 October, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind esența juridică a procedurii judiciare referitoare la încuviințarea examenului psihiatric
Creţu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(24) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о правовой сущности судебного производства об одобрении принудительного психиатрического обследования или госпитализации лица в психиатрический стационар и о его месте в системе видов гражданского судопроизводствa
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(25) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 26 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Право на обращение в судебную инстанцию
Крецу Василий
Молдавский Государственный Университет
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(27) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33