IBN
Închide
Chibac Gheorghe
Cuvinte-cheie (15): social housing (1), the military (1), category of citizens (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Particularitățile drepturilor și libertăților locative a unor categorii de cetățeni la etapa actuală în Republica Moldova
Chibac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionaleConferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 13 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Evoluția raporturilor locative la etapa actuală
Chibac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Recenzie. Activitatea de întreprinzător în domeniul transpor tului rutier de persoane (aspecte juridice) Monografie
Chibac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(183) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aria de aplicare a dreptului de retenţie
Stoianov Ludmila, Chibac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2015 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Problemele dreptului locativ la etapa actuală în Republica Moldova
Chibac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(28) / 2014 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 8 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte cu privire la aplicarea în practică a contractelor de locaţiune și arendă
Chibac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(26) / 2013 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 25 May, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Raporturile de vecinătate cu privire la modalităţile de folosire a apelor
Melniciuc Orest, Chibac Gheorghe
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(131) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Analiza funcţionării reţelei internet, influenţa ei asupra relaţiilor sociale
Ţonova Irina, Chibac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-8(118) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea drepturilor personale nepatrimoniale în conformitate cu normele Codului civil al Republicii Moldova
Ţonova Irina, Chibac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5-6(116) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Caracterele juridice ale transmitereii moştenirii-probleme şi sugestii
Robu Oxana, Chibac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(102) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contractul de consignaţie - varietate a contractului de comision (partea II)
Vasluian Ghenadie, Duşa Svetlana, Chibac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(105) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul statului la moştenire
Robu Oxana, Chibac Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(105) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12