IBN
Închide

91Publicaţii

371Descărcări

47169Vizualizări

Covaliova Olga
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 40. Publicaţii la conferinţe din RM - 45. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 5. Contribuții - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 16
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 15
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 43
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2023 - 1

A new concept regarding the selection of sewerage systems and natural treatment of municipal wastewaters
Covaliov Victor1 , Ungureanu Dumitru2 , Duka Gh.1 , Covaliova Olga1 , Romanciuc Lidia1
1 Moldova State University,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Application of metal oxide nanoparticles for photo-catalytic treatment of water environment
Covaliova Olga1 , Monaico Eduard2 , Vicol Crina1 , Romanciuc Lidia1
1 Institute of Chemistry,
2 Technical University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of bioactive additives on biomass fermentation from winemaking sector
Duka Gh.1 , Covaliova Olga1 , Covaci Ecaterina2 , Romanciuc Lidia1 , Tașca Corina12
1 Institute of Chemistry,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 19 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modified 3D-electrodes for the efficient hydrogen production
Covaliov Victor1 , Covaliova Olga2 , Drovosekov Andrei3 , Duka Gh.2 , Romanciuc Lidia2
1 Moldova State University,
2 Institute of Chemistry,
3 A.N.Frumkin Institute of Physical Chemistry and Electrochemistry, Russian Academy of Science
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New additives of bioactive substances in the biochemical digestion processes
Covaliova Olga1 , Sturza Rodica2 , Covaci Ecaterina2 , Romanciuc Lidia1 , Tașca Corina1
1 Institute of Chemistry,
2 Technical University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novel materials and reactors for the efficient electrochemical production of hydrogen
Duka Gh.1 , Covaliov Victor2 , Covaliova Olga1
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova State University
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 4(58) / 2022 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 19 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Novel materials and reactors for the efficient electrochemical production of hydrogen
Duka Gh.1 , Covaliov Victor2 , Covaliova Olga1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Research and Innovation, Moldova State University
Environmental Engineering and Management Journal
Vol. 21, / 2022 / ISSN 1582-9596
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of bioactive additives on the process of alcoholic fermentation of waste biomas
Duka Gh.1 , Sturza Rodica2 , Covaliova Olga1 , Covaci Ecaterina2 , Tașca Corina21
1 Institute of Chemistry,
2 Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water Safety, Security, and Sustainability: Emerging Trends and Future Pathways
Vaseashta Ashok123 , Duka Gh.456 , Covaliova Olga7 , Romanciuc Lidia7
1 International Clean Water Institute, NUARI,
2 Transilvania University of Brașov,
3 Biblioteca „Transilvania”, Chișinău,
4 Institute of Chemistry,
5 Moldova State University,
6 Romanian Academy of Science,
7 Academy of Sciences of Moldova
Handbook of Research on Water Sciences and Society
Chicago: 2022. ISBN 9781799873563. ISBN 1799873560. e-ISBN 9781799873570.
Disponibil online 29 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Biochemical production of vitamin B12 from the agroindustrial wastes
Covaliov Victor1 , Covaliova Olga2 , Tașca Corina2
1 Moldova State University,
2 Institute of Chemistry
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 15 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brexit saga’s impact of the english language brexit language of negotiation
Covaliova Olga1 , Ruga Ecaterina2 , Hioară Natalia3
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Institutul Internaţional de Management "Imi-Nova",
3 Academy of Economic Studies of Moldova
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of biocatalysts on biomass fermentation processes
Tașca Corina1 , Covaci Ecaterina2 , Covaliova Olga3
1 Moldova State University,
2 Technical University of Moldova,
3 Institute of Chemistry
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фотокаталитическое обеззараживание патогенных бактериальных систем в водной среде
Ковалёва Ольга1 , Ковалёв Виктор2
1 Институт Химии,
2 Молдавский Государственный Университет
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Production, structure and photocatalytic properties of nanotubular TiO2
Duka Gh.1 , Covaliov Victor2 , Covaliova Olga1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Research and Innovation, Moldova State University
Environmental Engineering and Management Journal
Vol. 19, / 2020 / ISSN 1582-9596
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Безреагентное обезвреживание органических токсикантов и патогенных бактерий в водной среде
Ковалёв Виктор1 , Ковалёва Ольга2 , Бобейка Валентин1
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биохимическая трансформация сероводорода и пути дезодорирования сточных вод
Ковалёв Виктор , Ковалёва Ольга
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышениие энергетических характеристик биогаза: Часть 2. Технологические аспекты управления процессом метаногенеза
Ковалёв Виктор1 , Ковалёва Ольга2 , Ненно Владимир1
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль локальных систем водоочистки в предотвращении сбросов загрязнений от промышленных и коммунальных предприятий в реку Днестр
Ковалёв Виктор1 , Ковалёва Ольга2 , Бобейка Валентин1 , Romanciuc Lidia2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Active photo-catalyst based on goetite nanoparticles
Covaliova Olga
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu-doped nanotube photocatalyst for carbon dioxide conversion in methane
Covaliova Olga
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electrochemical neutralization of the distillery by-products
Covaliova Olga1 , Covaliov Victor2
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensive biochemical processes of wastewater treatment with high caloricity biogas production
Duka Gh.1 , Covaliov Victor2 , Covaliova Olga1
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova State University
Handbook of Research on Emerging Developments and Environmental Impacts of Ecological Chemistry
Pennsylvania, SUA: IGI Global, 2019. ISBN 978-179981243-2, 1799812413, 978-179981241-8.
Disponibil online 14 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of triterpene compounds in stimulation of the selective biochemical hydrogen production
Covaliov Victor1 , Covaliova Olga2 , Bobeica Valentin1
1 Moldova State University,
2 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Геотубная технология очистки сточных вод и проблемы дезодорирования биогазовых выбросов
Ковалёв Виктор1 , Ковалёва Ольга2
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышениие энергетических характеристик биогаза:Часть 1.Технологические факторы, влияющих на процесс метаногенеза
Ковалёв Виктор1 , Ковалёва Ольга2 , Ненно Владимир1
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разработка процессов очистки и кондиционирования биогаза
Ковалёв Виктор1 , Ковалёва Ольга2 , Ненно Владимир1
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Институт Химии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Концепция эколого-энергоэффективности процессов обработки органических отходов
Ковалёв Виктор1 , Унгуряну Думитру2 , Ковалёва Ольга3 , Полещук Г.4
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Технический Университет Молдовы,
3 Институт химии Академии наук Молдовы,
4 „B.T.EST and Co” S.R.L.
Intellectus
Nr. 3 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 20 October, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 9

Closed-cycle intensified technology for sustainable biochemical production of alternative fuels from agricultural wastes
Covaliova Olga , Covaliov Victor , Bobeica Valentin , Nenno Vladimir , Duka Gh.
Moldova State University
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6, R. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conditioning and utilization of СО2 from fermentation industries for the cultivation of microalgae
Covaliov Victor , Covaliova Olga
Moldova State University
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6, R. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensified water treatment methods
Duka Gh.1 , Covaliova Olga2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 10-a, Vol. 502. 2017. Baku, Azerbaijan. ISSN 21945357.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modification of nanotubular TiO2 surface for photo-catalytical applications
Covaliova Olga
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6, R. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modified process and bioreactor for cyanocobalamine (vitamin В12) and biomethane production
Covaliov Victor1 , Covaliova Olga2
1 Moldova State University,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6, R. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биохимическая трансформация СО2 и водорода при метаногенезе
Ковалёва Ольга1 , Ковалёв Виктор2
1 Институт химии Академии наук Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Intellectus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предотвращение сбросов в природные воды и переработка ферроцианидых клеевых отходов виноделия
Ненно Владимир , Ковалёв Виктор , Слюсаренко В. , Ковалёва Ольга , Полещук Г.
Молдавский Государственный Университет
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технологическая концепция по предотвращению сбросов агропромышленных отходов в бассейн реки Днестр
Ковалёв Виктор , Ковалёва Ольга , Полещук Г. , Ненно Владимир , Бобейка Валентин
Молдавский Государственный Университет
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 11 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фотокаталитическая очистка природных и техногенных сточных вод
Ковалёва Ольга
Институт химии Академии наук Молдовы
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Eficientizarea obţinerii sedimentelor furajere B12 -vitaminizate din ape reziduale agroindustriale: 2. modificări ale utilajului
Covaliov Victor , Bobeică Valentin , Covaliova Olga , Nenno Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formation of nano-tubular structure of TiO2 and photo-catalytic destruction of persistent organic compounds
Covaliova Olga
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phyto-catalysts for the biogas processes intensification
Covaliov Victor1 , Bobeica Valentin1 , Covaliova Olga2
1 Moldova State University,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Снижение выбросов СО2 и его утилизация от процессов брожения
Ковалёва Ольга , Ковалёв Виктор
Молдавский Государственный Университет
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 11 August, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Снижение выбросов СО2 от процессов брожения и его утилизация
Ковалёва Ольга , Ковалёв Виктор
Молдавский Государственный Университет
Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale
ediţia a 18-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-911-96-2.
Disponibil online 6 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

A new method of cyancobalamin (vitamin b12) production and its practical uses
Covaliova Olga1 , Covaliov Victor2 , Duka Gh.1 , Nenno Vladimir2 , Bobeica Valentin2
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova State University
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 23 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of amaranths’ seeds on dehydrogenase activity and gases emission in methanogenic bioreactors
Covaliov Victor1 , Senicovscaia Irina2 , Nenno Vladimir1 , Bobeica Valentin1 , Covaliova Olga1
1 Moldova State University,
2 Institute of Soil Science, Agrochemistry and Soil Protection” Nicolae Dimo”
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 August, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-1615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modification of TiO2 particles nanostructure for photocatalytic applications
Covaliova Olga1 , Covaliov Victor2 , Duka Gh.1
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova State University
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 23 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New uses of bioactive phytocompounds depending on molecular structure
Bobeica Valentin , Covaliov Victor , Ivancic Albert , Nenno Vladimir , Covaliova Olga
Moldova State University
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeul modificat de producere biochimică a ciancobalaminei (vitamina B12) din deşeuri agroindustriale 1. modificări tehnologice privind intensificarea procesului de obţinere a adaosului furajer
Covaliov Victor , Bobeică Valentin , Covaliova Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы и решения водородной энергетики: электрохимические технологии
Ковалёв Виктор , Ковалёва Ольга
Молдавский Государственный Университет
Intellectus
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 17 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 9

Application of flow-through three-dimensional electrodes for regeneration of plating iron electrolytes: 1. mathematical model
Koshev Alexandr1 , Covaliova Olga2 , Varentsov Valery3
1 Penza State University of Architecture and Construction,
2 Moldova State University,
3 Institute of Solid and Mechanochemistry of the Siberian Branch of RAS
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 March, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of flow-through three-dimensional electrodes for regeneration of plating iron electrolytes: 2. Study of process regularities by mathematical modeling
Covaliova Olga1 , Koshev Alexandr2 , Varentsov Valery3
1 Moldova State University,
2 Penza State University of Architecture and Construction,
3 Institute of Solid and Mechanochemistry of the Siberian Branch of RAS
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avantajele ecologico – economice ale intensificării fitochimice a epurării metanogene a apelor reziduale agroindustriale
Bobeică Valentin , Covaliov Victor , Covaliova Olga , Nenno Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte
R, SNE. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 91