IBN
Închide
Bulimestru Ion
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20

2022 - 2

Biopolymer materials based on chitosan conjugated with sulfoderivatives of zinc(II) phthalocyanines and gold nanoparticles
Bulimestru Ion , Potlog Tamara , Popa Nelea , Lungu Ion , Bulmaga Petru , Robu Stephan V.
State University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, R, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photophysics of tetracarboxy-zinc phthalocyanine photosensitizers
Potlog Tamara , Popushoi Ana , Lungu Ion , Robu Stephan V. , Bulimestru Ion
State University of Moldova
RSC Advances
Nr. 49(12) / 2022 / ISSN 2046-2069
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Antimicrobial and antifungal activity of Cu(II) and Bi(III) complexes based on aminopolycarboxylate ions and 2-formyl and 2-acetylpyridine thiosemicarbazones
Negutsa Elena1 , Balan Greta2 , Gulea Aurelian1 , Bulimestru Ion1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Nr. 2(4-S) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combinaţii coordinative ale Cu(II) şi Bi(III) cu liganzi aminopolicarboxilat şi tiosemicarbazone ale 2-benzoilpiridinei
Neguţa Elena , Bulimestru Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sisteme polimerice din metaloftalocianină de zinc cu chitosan pentru terapia fotodinamică
Bulimestru Ion , Popa Nelea , Robu Ştefan , Tiuleanu Pavel , Lungu Ion , Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Complecși Ln(III)-Bi(III) în baza ionilor trietilentetraaminhexaacetat - precursori moleculari pentru oxizii micști BiLnO3
Popa Nelea , Bulimestru Ion , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuşi coordinativi homo- și heterometalici ai Cu(II) și Bi(III) cu ioni aminopolicarboxilat și semi/tiosemicarbazone ale 2-formilpiridinei
Neguţa Elena1 , Lazar Gabriel2 , Bulimestru Ion3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori 2019 Doha, Qatar, 3-12 decembrie 2019
Moldovan Anna1 , Bulimestru Ion1 , Cârlig Sergiu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fizică Aplicată
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(69-70) / 2020 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Ln(III)-Bi(III) coordination compounds as molecular precursors for LnBiO3 mixed oxides
Erhan Valeria , Popa Nelea , Bulimestru Ion
State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Olimpiada internațională de științe  pentru luniori 2018 Gaborone, Botswana, 2-11 decembrie 2018
Moldovan Anna1 , Bulimestru Ion1 , Cârlig Sergiu23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fizică Aplicată,
3 Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, Chișinău
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(65-66) / 2019 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Compuşi coordinativi de tip Cu(II) – Bi(III) cu derivatI ai 4-aliltiosemicarbazonelor unor aldehide
Popa Nelea , Graur Vasile , Bulimestru Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Compuşi heterometalici de tip Cu(II) – Bi(III) cu derivaţi ai 4-aliltiosemicarbazonei aldehidei salicilice
Popa Nelea , Graur Vasile , Gulea Aurelian , Bulimestru Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Combinaţii coordinative Pr(III)-Bi(III)-aminopolicarboxilat  în calitate de precursori moleculari  pentru materiale anorganice
Popa Nelea , Bulimestru Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Preparation of mixed-oxide materials from heterometallic coordination compounds
Bulimestru Ion1 , Mentre Olivier2 , Tancret Nathalie2 , Cornei Nicoleta3 , Shova Sergiu4 , Popa Nelea1 , Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 University Lille Nord de France, UCCS,
3 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
4 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 17 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Heterometallic lanthanide(III)-bismuth(III) polyaminopolycarboxylate complexes: synthesis and crystal structure
Bulimestru Ion , Popa Nelea , Shova Sergiu , Gulea Aurelian
State University of Moldova
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Magnetic study in solution of lanthanide(III)-bismuth(III) coordination compounds by means of NMR spectroscopy
Gulea Aurelian1 , Popa Nelea1 , Barba Alic2 , Bulimestru Ion1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular precursors based on heterometallic bismuth(III)-vo(II) or -Cu(II) coordination compounds
Bulimestru Ion1 , Roussel Pascal2 , Capet Frederic2 , Vannier Rose-Noelle2 , Wignacourt Jean-Pierre2 , Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 Université Lille Nord de France, Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, CNRS UMR 8181, ENSC Lille – UST Lille, France
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Precursori heterometalici pentru pilele de combustie cu electrolit oxid solid
Popa Nelea1 , Bulimestru Ion1 , Şomăcescu Simona2 , Osiceanu Petre2 , Gulea Aurelian1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“ al Academiei Române
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

CPPP 33 P Luminescent properties of LnxBi1-xO3 oxide systems generated from polyaminopolycarboxylate-based molecular precursors
Siminel Anatolii1 , Kulikova Olga1 , Racu Andrei1 , Bulimestru Ion2 , Popa Nelea2 , Gulea Aurelian2
1 Institute of Applied Physics,
2 State University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 4

Crystal structure of [Co(thios)3]2[Bidtpa]2(NCS)(OH)⋅8H2O
Petrenko Peter A.1 , Bulimestru Ion2 , Simonov Yurii A.1 , Gdaniec Maria3 , Gulea Aurelian3
1 Institute of Applied Physics,
2 State University of Moldova,
3 Adam Mickiewicz University in Poznan
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2006. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-066-6.
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26