IBN
Închide
Botnaru Stela
Cuvinte-cheie (115): iresponsabilitate (6), responsabilitate redusă (6), discernământ diminuat (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Subiectul infracţiunii de corupere a alegătorilor  (prevăzută la art.181¹ din Codul penal al Republicii Moldova)
Botnaru Stela, Tanas Ghenadie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aplicarea recidivei în cazul comiterii infracțiunii de către o persoană juridică
Botnaru Stela, Buravcenco Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroarea în dreptul penal comparat
Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vârsta – condiție a răspunderii penale. aspecte comparative cu legislația altor state.
Botnaru Stela, Mihalaș Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Pedepsele ce pot fi aplicate persoanelor  juridice – subiect al infracţiunii
Botnaru Stela, Buravcenco Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol. 1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului – cauză care înlătură caracterul penal al faptei
Botnaru Stela, Polisca Cezara-Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrădarea şi condiţiile ei
Digori Irina, Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norma cu privire la responsabilitatea redusă în legea penală a Republicii Moldova
Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(83) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 30 July, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală a persoanei juridice
Buruiană Olga, Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Determinarea discernământului diminuat în cauzele de omor intenţionat: Experienţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova
Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea sau abolirea discernământului ca efect al Intoxicaţiei cu alcool sau cu alte substanţe stupefiante: perspectivă juridico-penală Intoxicaţiei cu alcool sau cu alte substanţe stupefiante: perspectivă juridico-penală
Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iresponsabilitatea – cauză care înlătură vinovăţia făptuitorului: definitivarea conceptului
Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(160) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea redusă în pruncucidere: implicaţii juridico-penale
Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О признании расстройства личности в качестве медицинского критерия ограниченной вменяемости
Ботнару Стела
Молдавский Государственный Университет
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(161) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обзор нормы об ограниченной вменяемости: парадоксы законодательной новеллы
Ботнару Стела
Молдавский Государственный Университет
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(164) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Categoriile „capacitate psihică” „discern ământ ”, „vinovăţie ” şi „responsabilitate ” în dreptul penal
Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(157) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controverse şi soluţii în cauzele de pruncucidere şi omor intenţionat privind discernământul diminuat: experienţa instanţelor judecătoreşti din România
Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(158) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Însemnătatea elementului emotiv în structura tripartită a vinovăţiei în dreptul penal substanţial
Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subdezvoltarea psihică – cauză care exclude sau diminuează responsabilitatea persoanei fizice în dreptul penal
Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(68) / 2013 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Secretul comercial – obiect al Proprietăţii Industriale
Iustin Viorel, Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(131) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26