IBN
Închide
Smochină Andrei Ion
Cuvinte-cheie (71): protecţia copilului (2), elections (2), liability for violation of the norms of electoral law (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Doctorul în drept Mihail Tașcă la 60 ani
Smochină Andrei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(181) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 22 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcționalitatea principiului separației puterilor în Republica Moldova: probleme, abordări științifi ce și tendințe
Smochină Andrei1, Smochina Carolina2
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Universitatea Europeană din Lefke
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repertoriul normativ privind consfințirea răspunderii pentru încălcarea normelor de drept electoral
Smochină Andrei1, Grâu-Panțureac Maria12
1 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(335) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Profesia de jurist-arbitru în Republica Moldova: starea de lucruri, probleme, abordări şi tendinţe
Smochină Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(216-218) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Electoral Corruption – the Premise of Electoral Responsibility
Grîu-Panţureac Maria, Smochină Andrei
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нормирование рабочего времени и времени отдыха в системе конституционных гарантий охраны труда
Smochină Andrei1, Щукина Наталья2
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Комратский госуниверситет
Studii Juridice Universitare
Nr. 1–2(37-38) / 2017 / ISSN 1857-2014
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Bicameralism versus unicameralism în Suedia: istorie şi contemporaneitate
Smochina Carolina1, Smochină Andrei2
1 Universitatea Europeană din Lefke,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile serviciilor sociale prestate copiilor din familiile divorţate din Republica Moldova
Smochină Andrei, Focşa Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-2014
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la studiul „Sînt un simplu cetăţean & Prin ştiinţă şi credinţă spre adevăr” (Chişinău, „Tipografia Centrală”, 2015, 964 p.) Autor: Mihai CORJ
Smochină Andrei1, Roşca Alexandru2
1 Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM,
2 Institutul de Filozofie,Sociologie şi Ştiinţe Politice
Legea şi Viaţa
Nr. 6(294) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 29 June, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Sunt un simplu cetăţean & Prin ştiinţă şi credinţă spre adevăr
Smochină Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(188) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Consideraţiuni cu privire la noţiunile de „familie“, „copil“ şi „minor“ în contextul reglementărilor naţionale şi internaţionale
Smochină Andrei, Focşa Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2014
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea şi elementele  structurale ale dreptului  de petiţionare
Smochină Andrei, Conicov I.
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-2014
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la lucrarea  „Sunt un simplu cetăţean  & prin ştiinţă şi credinţă spre adevăr”
Smochină Andrei
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(31-32) / 2015 / ISSN 1857-2014
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Cultura şi educaţia juridică – condiţii necesare pentru edificarea statului de drept”, semnată de dl doctor habilitat în drept, profesor universitar Gheorghe Costachi
Smochină Andrei
Legea şi Viaţa
Nr. 7(283) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 25 August, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Dreptul la apărare : realităţi şi perspective moldoveneşti
Smochină Andrei, Smochina Carolina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la apărare : realităţi şi perspective moldoveneşti
Smochină Andrei1, Smochina Carolina2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Institutul de Istorie al AŞM
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014. Chișinău. ISBN 978-9975-52-165-9.
Disponibil online 25 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încălcarea principiilor fundamentale ale legislaţiei Republicii Moldova sau a bunelor moravuri – temei de desfiinţare a hotărârii arbitrale
Smochină Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7(165) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la studiul monografic al conferențiarului universitar doctor Alexandru Arseni Legitimitatea puterii de stat – principiul edificator al statului de drept și democratic contemporan.
Smochină Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(170) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 March, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii privind izvoarele dreptului European
Smochină Andrei, Mărăcineanu Doranda
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2014
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

RECENZIE La studiul monographic al conf. univ. dr. Andrei Negru Consolidarea justiției în statul contemporan democratic (Chișinău, Sirius S.R.L., 2012. – 240 p.)
Smochină Andrei
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(150) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32