IBN
Închide
Bîrgău Mihail Mihail
Cuvinte-cheie (29): a phenomenon (1), the historical character of social conditions (1), administrare ministerială (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 3

Asigurarea și menținerea ordinii publice prin prisma administrației ministeriale
Gureu Valeriu1, Bîrgău Mihail2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(302) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема обеспечение защиты прав человека в Республике Молдова как основополагающего принципа правого государства
Bîrgău Mihail
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противодействие коррупции: опыт и реалии в Республике Молдова
Bîrgău Mihail
Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte teoretico-aplicative privind prevenirea criminalităţii la etapa actuală în contextul dezvoltării sistemului naţional de drept
Bîrgău Mihail
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Readaptarea socială – Etapă a resocializării foştilor deţinuţi
Bîrgău Mihail1, Sult Gheorghii2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Взаимоотношение права и морали в правах человека
Bîrgău Mihail, Gheorghieva Svetlana
Комратский госуниверситет
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензія на монографію «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних у результаті організованої злочинної діяльності: характеристика, виявлення, розслідування»
Baseţchii Ivan, Bîrgău Mihail, Carpov N.
Закон и Жизнь
Nr. 6(236) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию Д.Т. Арабули «Реализация участниками уголовного судопроизводства права на обжалование»
Бахин Владимир, Işcenco Alexandru, Carpov N., Когамов Марат, Басецкий Иван, Bîrgău Mihail
Закон и Жизнь
Nr. 2(232) / 2011 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 8

Aviz la teza de doctor habilitat în drept cu titlul Concepţia drepturilor şi libertăţilor omului în opera juridică a lui Constantin Stere, elaborată de Raisa Grecu în cadrul Universităţii de Stat din Moldova
Bîrgău Mihail
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aviz la teza de doctor habilitat în drept Teoria şi practica eliminării formelor de discriminare în condiţiile constituţionalismului contemporan din Republica Moldova
Bîrgău Mihail
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aviz la teza de doctor în drept cu titlul Echilibrul puterilor în stat – pilon al constituţionalismului din România şi Republica Moldova (studiu comparat), elaborată de Drilea-Marga Marian Pompiliu în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Bîrgău Mihail
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aviz la teza de doctor în drept, elaborată de Neicuţescu Ovidiu, cu tema Obiectivitate şi subiectivism în expertiza criminalistică
Bîrgău Mihail
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea şi comportamentul persoanelor în vîrstă - victime în cadrul mecanismului actului infracţional
Bîrgău Mihail1, Railean Daniela2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raporturile contractuale de mediu
Nicolau Ingrid-Ileana, Bîrgău Mihail
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коррупция как форма криминализации демократического общества
Bîrgău Mihail, Carpov N.
Институт международных отношений Молдовы
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 7-8 / 2010 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Фундаментальное исследование проблем рецидивной преступности в Украине”
Bîrgău Mihail, Когамов Марат, Басецкий Иван, Carpov N.
Закон и Жизнь
Nr. 5(222) / 2010 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 5

Aviz la teza de doctor habilitat în drept, elaborată de Marcel CUŞMIR,cu tema Sisteme constituţionale europene (concepte şi practică juridico-politică), specialitatea 12.00.02 – drept public
Bîrgău Mihail
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 6 / 2008 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVIZ la teza de doctor în drept, elaborată de Lilia MĂRGINEANU, cu tema Rolul şi statutul juridic al autorităţilor administraţiei publice în soluţionarea problemelor copiilor aflaţi în dificultate, specialitatea 12.00.02 – drept public
Bîrgău Mihail
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 6 / 2008 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-565. Vizualizări-2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul judiciar în contextul doctrinelor constituţionale comparate
Bîrgău Mihail, Gureu Valeriu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 6 / 2008 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коррупция как деструктивный элемент в построение демократического государства
Bîrgău Mihail, Carpov N.
Институт международных отношений Молдовы
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 6 / 2008 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32