IBN
Închide
Silistraru Nicolae
Cuvinte-cheie (48): creative-cognitive education. (1), effective learning (1), stiluri de învățare. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Psihologia învățării eficiente la studenți
Silistraru Nicolae, Glavan Aurelia, Țopa Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Cititul versrus lectura textelor literare în clasele primare
Silistraru Nicolae, Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația umanului și omenescului la preșcolarii de 6-7 ani din perspectivă etnopedagogică
Silistraru Nicolae, Zanoci Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclorul şi tradiţiile de familie în formarea orientărilor axiologice la preşcolari
Silistraru Nicolae, Crîjanovschi Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea identității etnice la preşcolari și elevii claselor primare
Silistraru Nicolae, Crîjanovschi Tatiana, Bostan Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul educațional – factor de formare a prescolarului ca subiect valorizator
Silistraru Nicolae, Bostan Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-52. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea activităților în instituția de învățământ extrașcolar: niveluri și modele pedagogice
Silistraru Nicolae, Florea Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe și orientări în didactica universitară
Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнокультурный потенциал образовательной среды в сельском социуме Республики Молдова
Панько Татьяна1, Силистрару Николае2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Cultura etnică în contextul educaţiei interculturale
Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Cultura populară – model de educaţie şi consilere a părinţilor
Silistraru Nicolae1, Buzenco Aurelia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 January, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura profesională a cadrului didactic
Silistraru Nicolae, Golubiţchi Silvia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori etnopedagogice ca modele ale educaţiei culturii populare
Silistraru Nicolae, Tomilin Liliana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Aspecte din strategia formării conceptuale a tineretului
Levinţa Ştefan, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Educaţia pentru schimbare din perspectivă axiologică
Hadîrcă Maria, Rogojină Didina, Silistraru Nicolae, Pâslaru Vladimir, Callo Tatiana, Afanas Aliona, Spînu Lilia, Chicu Valentina, Solovei Rodica, Volcov Valeriu, Rabacu Ion, Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Dirigenţie şi consiliere în familie
Silistraru Nicolae, Crîjanovschi Tatiana, Pocinoc Emilian
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(7) / 2008 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Experimentul de formare a competenţei de cultură a comunicării prin textul publicistic (în limba străină)
Silistraru Nicolae1, Titica Svetlana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(4) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor comunicative la elevi în cadrul citirii unui text de limbă străină
Silistraru Nicolae1, Afanas Aliona2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(4) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Aspecte ale orientărilor axiologice la studenţi
Silistraru Nicolae1, Munteanu Domnica2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omul ideal ca model de educaţie în familie
Trifan Veronica, Silistraru Nicolae
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23