IBN
Închide

93Publicaţii

796Descărcări

35581Vizualizări

Silistraru Nicolae
Cuvinte-cheie (217): competențe (4), educaţie (4), competence (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 65. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 16

Abordări ale competenței de comunicare în limba engleză la liceeni
Braghiș Elena, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale metacogniției în învățământul primar
Gheorghe Elena, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunicii și părinții promotori eficienți ai culturii și tradițiilor populare ca model de educație în familie
Obada Doinița, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual Approaches of Prospective Pedagogy
Lungu Viorelia1, Silistraru Nicolae2
1 Technical University of Moldova,
2 Moldova Tiraspol State University
International Journal of Emerging Technologies in Learning
Nr. 18(16) / 2021 / ISSN 1868-8799 / ISSNe 1863-0383
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile psihologo-pedagogice de dezvoltare a elementelor creative la preșcolari prin activitățile de artă plastică
Marlean Ana, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația umanului și omenescului la preșcolarii de 6-7 ani din perspectiva etnopedagogică
Stafiu Natalia, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eul – noțiune fundamentală în formarea personalității
Ungureanu Ana, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul Bullying-ului în Republica Moldova
Sorocean Iustina, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea mediului educaţional în preşcolaritate
Lîsov Diana, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gândirea imaginară și rolul ei în arta plastică
Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metacognition
Silistraru Nicolae, Gheorghe Elena
Moldova Tiraspol State University
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 8-a Comm. 2021. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-93691-3-5.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări folclorice la elevii claselor primare din perspectivă curriculară
Cojocari Ira1, Silistraru Nicolae2
1 Gimnaziul Gangura, r. Ialoveni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preșcolarul – subiect valorizator al folclorului
Crîjanovschi Tatiana, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea imaginii instituției școlare
Marandiuc Magdalena, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul educație-autoeducație
Abdullaeva Olga, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul stimei de sine în formarea imaginii de sine la cadrele didactice
Ciobanu Lucia, Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 16

Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae1, Bundă Carmen2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențe didactice ale profesorului
Bundă Carmen1, Silistraru Nicolae2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențe transversale în învățământul profesional și tehnic
Marcoci Dima Andreea, Силистрару Николае
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul „specificul naţional al educaţiei” în contextul integrării europene a sistemului de învăţământ din Republica Moldova
Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 93