IBN
Închide

118Publicaţii

1184Descărcări

45054Vizualizări

Silistraru Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 86. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 12

Abordări ale dezvoltării gândirii critice la elevii din clasele primare
Vetrilă Sorina , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea proiectării şi organizării activităților în instituția de învățământ extrașcolar
Starîș Dana , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creaţia ştiinţifică, stilul gândirii ştiinţifice şi metodele de cercetare ştiinţifică, parte integrală a competenţei de cercetare a studenţilor pedagogi
Silistraru Nicolae , Rusu Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Managementul educational. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura populară – model de educație a preșcolarului
Prodan Cristina , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii și mijloacele educației morale a elevilor
Bundă Carmen1 , Silistraru Nicolae2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclorul – mijloc de educație
Stafiu Natalia , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței metacognitive la elevii din clasele primare din perspectivă constructivistă
Gheorghe Elena Cristina , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea comportamentului moral la elevii de vârstă școlară mică
Fricațel Natalia , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul didactic – mijloc de instruire a elevilor de vârstă școlară mică
Garbuz Stela , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propria configurație a vârstei senescenței: Explorarea reperelor conceptuale
Diwo Veronica , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația educativă a proverbului
Ignat Lăcrămioara , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe evolutive și integratoare ale termenului de „Creativitate”
Silistraru Nicolae1 , Vrînceanu Vasile2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 28

Învatarea în pandemie sau cum „să înveți” online
Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale competenței de comunicare în limba engleză la liceeni
Braghiș Elena , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale educației morale populare în preșcolaritate din perspectivă folclorică
Crîjanovschi Tatiana , Stafiu Natalia , Силистрару Николае
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale metacogniției în învățământul primar
Gheorghe Elena Cristina , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunicii și părinții promotori eficienți ai culturii și tradițiilor populare ca model de educație în familie
Obada Doinița , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de anticipare a riscului în contextul schimbărilor sociale
Lungu Viorelia , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual Approaches of Prospective Pedagogy
Lungu Viorelia1 , Silistraru Nicolae2
1 Technical University of Moldova,
2 Tiraspol State University (TSU)
International Journal of Emerging Technologies in Learning
Nr. 18(16) / 2021 / ISSN 1868-8799 / ISSNe 1863-0383
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile psihologo-pedagogice de dezvoltare a elementelor creative la preșcolari prin activitățile de artă plastică
Marlean Ana , Silistraru Nicolae
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-321-9.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 118