IBN
Închide
Racu Aurelia Ignat
Cuvinte-cheie (34): children in institutions (1), education for all (1), inclusion of children with disabilities (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Perspectivele incluziunii universitare a tinerilor cu dizabilității
Racu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Relatia dintre factorii existentiali şi calitatea vietii a persoanelor cu dizabilitati
Racu Aurelia1, Haraz Svetlana2, Cebotaru Nina1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuala a sistemului de servicii educationale în Republica Moldova
Racu Aurelia, Ciubotaru Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Educatia incluziva – o perspectiva moderna asupra educatiei
Racu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Aspecte în interacţiunea părinţi - copil – specialist
Racu Aurelia, Bodorin Cornelia, Maximciuc Victoria, Plămădeală Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Handicapul prin prisma constructivismului social
Blaga Tatiana, Racu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 21 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Prezentarea cărţii „Limba care ne uneşte”, Chişinău, 2008 (materiale didactice pentru asistenţi sociali) Autori: L.Petrenco, A.Barbăneagră, S.Corniciuc, L.Cucu, A.Zavadschi
Racu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 May, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Educaţia pentru cetăţenie în instituţiile de tip rezidenţial din Moldova
Racu Aurelia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(29) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8