IBN
Închide
Cojocaru Vasile Gheorghe
Cuvinte-cheie (38): efficiency (2), eficienţă (2), external evaluation. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Evaluarea competențelor, concept și aplicație în educație/formare
Cojocaru Vasile, Cojocaru Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă concepţie a inspecţiei şcolare
Cojocaru Vasile, Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma managementului inspecției școlare  în context european
Cojocaru Vasile, Ştefan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară
Cojocaru Vasile1, Sacaliuc Nina 2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Managementul timpului în implementarea curriculumului educațional
Cojocaru Vasile, Melnic Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea competenţelor managerilor şcolari în cadrul formării continue
Cojocaru Vasile
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde de calitate în e-learning: concepte şi aplicaţii în formarea continuă
Cojocaru Vasile
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Concepția dezvoltarii competentelor profesionale a cadrelor didactice şi manageriale preuniversitare în sistemul e-educatie de formare continua
Cojocaru Vasile, Cojocaru Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Conceptualizarea dezvoltarii competentelor didactice si manageriale în sistemul e-educatie de formare continua
Cojocaru Vasile
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Contribuţii în tratamentul ulcerului atonic plantar (Caz clinic)
Cojocaru Vasile1, Calistru Anatol2
1 Direcţia Medico-Sanitară a Serviciului de Informaţie şi Securitate R.Moldova,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenţa plăgilor accidentale şi unele incorectitudini tehnice în tratamentul lor la nivelul serviciului de urgenţă în arealul rural
Cojocaru Vasile1, Calistru Anatol2, Mahu Dumitru2, Buruiană Victor3
1 Direcţia Medico-Sanitară a Serviciului de Informaţie şi Securitate R.Moldova,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Spitalul Raional, Hînceşti
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(39) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Vladimir Guţu – Profesor-formator de cadre didactice şi redutabil savant în ştiinţele educaţiei
Cojocaru Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(19) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-50. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Stilul managerial şi trăsăturile de caracter
Cojocaru Vasile
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(31) / 2005 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13