IBN
Închide
Timuş Andrei Ivan
Cuvinte-cheie (33): effective (3), condition (2), social (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 34. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 3

Prioritatile de baza ale rationalizarii vietii social-economice a tarii
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme privind creșterea eficienței activităţilor productive şi nivelului de trai al coproprietarilor pământului
Timuş Andrei
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 20 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ridicarea responsabilității sătenilor, coproprietari ai pământului, pentru sporirea eficienței producției
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Politica socială necesită să reflecte realitatea vieții
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(166) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 January, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raţionalizarea modelului dezvoltării economice trebuie să asigure creşterea nivelului de trai
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(165) / 2014 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 14 July, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Probleme sociale ale raţionalizării şi stabilizării structurii sociale
Timuş Andrei
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(162) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ştiinţa – instrument al asigurării posibilităţilor egale pentru cetăşeni in societate
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(163) / 2013 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Cooperativele agricole – factorul hotărâtor al creşterii eficienţei producţiei, determinării coproprietarului pământului şi asigurării securităţii alimentare a ţării
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme sociale privind procesele de dezvoltare a economiei şi creşterii solidarităţii în societatea moldavă
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(158) / 2012 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Cooperativelor agricole de producţie şi societăţilor pe acţiuni le aparţine viitorul
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa economiei, dezvoltarea socială – factori importanţi ai creşterii activităţii sociale a populaţiei
Timuş Andrei
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(156) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesităţile vitale ale potenţialului uman cer realizării reale
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O viaţă trăită din plin (Interviu cu Andrei Timuş, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei)
Rotaru Tatiana, Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(156) / 2011 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanţele investiţiilor străine directe în RM in perioada post criza
Timuş Andrei, Clipa Victoria
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Argumentele sociale impun realizări eficiente concrete
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(4) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 12 October, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia structurii sociale în mediul rural al Moldovei în condiţiile economiei de piaţă
Timuş Andrei
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(152) / 2010 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea sporirii eficienţei producţiei şi reproducerii potenţialului uman-cerinţa prioritară a societăţii
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Construirea statului social
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii sociali economici privind creşterea producţiei agricole
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea metodei content analizei în investigăţiile sociologice de studiere cantitativă a conţinutului informaţiei sociale
Timuş Andrei
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2009 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35