IBN
Închide
Ursu Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 44. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Pedagogical remedy in the context of the training of calculation competences of primary school students
Ursu Ludmila1 , Munteanu Irina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, or. Ungheni
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea activităților ludice în formarea competențelor de calcul oral la elevii din clasele primare
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Construirea comunităților educaționale școlare în condițiile învățării mixte
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt de salut din partea Rectorului UPSC
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
2020. Chişinău. .
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinaritate. Retrospectivă, actualitate și perspectivă
Amihălăchioae Aniela , Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(44) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 September, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Pași spre transdisciplinaritate în formarea inițială a cadrelor didactice pentru
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul de formare al absolventului – cadru generator al elementelor de noutate ale curriculumului pentru învăţământul primar
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-66. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transdisciplinaritatea în contextul curriculumului pentru învăţământul primar
Ursu Ludmila1 , Cutasevici Angela2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-93. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Repausul de dans – formă organizată de activitate motrice în cadrul lecţiilor în sala de clasă la nivelul învăţământului primar
Bencheci Ion , Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Jocuri didactice matematice. Aplicaţii pentru studierea împărţirii cu rest în clasa a III-a
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunități de realizare a interactivității în cadrul diverselor tipuri de strategii didactice
Ursu Ludmila , Cîrlan Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii transductive (metaforice) în predarea-învățarea matematicii în clasele primare
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Activităţi interactive în formarea competenţei de rezolvare a problemelor simple în clasa I
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Jocuri didactice pentru lecțiile de matematică în clasele I-IV
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-44. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unități de măsură pentru lungimi: captivant, util, eficient. Activități de atelier la lecțiile de matematică în clasele III-IV
Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-1084
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Integrarea bioetică a educaţiei pentru mediu în cadrul curriculei şcolare primare
Saranciuc-Gordea Liliana , Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul nonformal de educaţie pentru mediu în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana , Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-1016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice, constatări şi sugestii practice de optimizare a strategiilor didactice pentru pregătirea praxiologică a studenților în cadrul lecţiilor de laborator
Ursu Ludmila , Rusuleac Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 21 October, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilizare ecologică. Aplicaţii pentru disciplina Ştiinţe
Teleman Angela1 , Ursu Ludmila2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Delimitări conceptuale privind voluntariatul ecologic studenţesc
Sadovei Larisa , Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-23. Vizualizări-1039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 52