IBN
Închide
Tudose Vera
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 2

О микротопонимике старообрядческого села Покровка
Тудосе Вера
Славянский университет Республики Молдова
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 7 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О многоаспектности текста как особой единицы синтаксиса
Тудосе Вера
Славянский университет Республики Молдова
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 25 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Сложное бессоюзное предложение как единица синтаксиса
Тудосе Вера
Славянский университет Республики Молдова
Славянские чтения
Nr. 6(12) / 2015 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Нашла своё призвание в преподавательской деятельности к 90-летию Марии Антоновны Суровцевой
Тудосе Вера
Славянский университет Республики Молдова
Славянские чтения
Nr. 4(10) / 2014 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опыт комплексного структурно-семантического анализа текста (к теории текста)
Тудосе Вера
Славянский университет Республики Молдова
Славянские чтения
Nr. 3(9) / 2014 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 26 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Компаративистика как научная концепция в системе филологических знаний
Тудосе Вера
Славянские чтения
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 27 October, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Своеобразие синтаксиса сложного предложения в романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина»
Тудосе Вера
Славянский университет Республики Молдова
Славянские чтения
Nr. 1(7) / 2013 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-37. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Компетентностный подход в подготовке специалистов по журналистике в Славянском Университете
Тудосе Вера
Славянский университет Республики Молдова
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О русской речи молодёжи Молдовы
Тудосе Вера
Славянский университет Республики Молдова
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9