IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole cat. C - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16

2022 - 1

Poziționarea psihologului în procesul de consiliere
Ţapu Grigore , Canțîr Ina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 12 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Aspecte metodologice ale consilierii eului
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme ale cunoașterii
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul limbajului asupra gândirii
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervenții teoretico-practice în procesul de consiliere a eului
Ţapu Grigore , Nicolaev Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narcisismul contemporan: origini și manifestări
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical-practical aspects of the research of the problem in the process of psychological counseling
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 12. 2021. Chişinău, 2022. ISBN 978-9975-164-83-2.
Disponibil online 1 August, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Aspecte problematice ale educaţiei sexuale
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tatăl simbolic versus tatăl social
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Abordări dialectice în consilierea psihologică
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupul social din perspectiva psihanalizei aplicate
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica însușirii și aplicării cunoștințelor din domeniul psihologiei
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Comunicarea psihoterapeutică
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Feminismul contemporan
Ţapu Grigore , Patlatîi Marin
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul definițiilor în procesul de învățare
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Impactul caracterului asupra relatiei de cuplu
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incursiuni psihanalitice în educația modernă
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
La început a fost opera
2016. România, Iași. ISBN 978-973-8483-79-8.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Competenţe: pro sau contra
Ţapu Grigore
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul şcolar versus autonomie şi libertatea copiilor
Ţapu Grigore1 , Gordila Natalia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Direcţia Municipala pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-36. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Identitate şi stereotipuri în relaţiile intergrupale
Ţapu Grigore1 , Lozan Ala2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi“, Chişinău
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-87. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25