IBN
Închide

48Publicaţii

196Descărcări

30187Vizualizări

Aramă Efim
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 12
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 12
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Cathodoluminescence and X-Ray Luminescence of ZnIn2S4 and CdGa2S4 Single Crystals
Aramă Efim1 , Pîntea Valentina2 , Shemyakova Tatiana3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Technical University of Moldova,
3 Institute of Applied Physics
IFMBE Proceedings
Ediția 5. 2022. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 30 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Cathodoluminescence and X-Ray Luminescence of ZnIn2S4 and CdGa2S4 Single Crystals
Aramă Efim1 , Pîntea Valentina2 , Shemyakova Tatiana3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Technical University of Moldova,
3 Institute of Applied Physics
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-592-7.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Phenomena of radiative recombination in single crystals of cadmium thiogallate with cadmium (cdGa2S4:Cd) or Sulfur (CdGa2S4:S) Excess
Aramă Efim1 , Pantea Valeriana2 , Shemyakova Tatiana3 , Vovc Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Technical University of Moldova,
3 Institute of Applied Physics
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 25 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telemedicine—advanced technology at the service of society
Aramă Efim1 , Maximilian Silvestru2 , Rotaru Lyudmila I.1 , Vovc Victor1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Moldova State University
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 29 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dispozitiv de înregistrare a radiației ultraviolete pentru testarea substanţelor farmceutice
Aramă Efim1 , Şontea Victor2 , Bolocan Vladimir1 , Cotelea Tamara1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială Congresul Naţional de Farmacie
Ediția a XVII-a. 2018. București, România. ISSN 2537-2823.
Disponibil online 18 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul de recombinare iradiațională în compușii tioindaților de zinc la excitarea cu raze X și electroni accelerate
Aramă Efim , Pîntea Valentina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 4 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Eficiența telemedicinii: aspect metodologic
Ulian Galina1 , Maximilian Silvestru1 , Aramă Efim2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile tensometrice ale unor componente ale complexului splenoligamentar
Belic Olga , Catereniuc Ilia , Fruntaşu Nicolae , Aramă Efim , Ştefaneţ Mihail
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Intellectus
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Structura spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu fier
Aramă Efim1 , Gheorghiţă Eugen2 , Mihălache Alexei2 , Palachi Leonid3 , Caraman Mihail4 , Melinte Victoria2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
4 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Advantages of Applications UV Detectors Based on Stratified Crystals in Medicine
Ababiy Ivan , Aramă Efim
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa tratamentului mecanic asupra structurii spectrelor de reflexie ale antimonidului de galiu dopat cu elemente din grupa de tranziţie
Aramă Efim1 , Gheorghiţă Eugen2 , Mihalache A.2 , Palachi Leonid3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O metodă neobişnuită de măsurare a tensiunii electromotoare în cursul liceal de fizică
Aramă Efim1 , Gheorghiţă Eugen2 , Untilă Pantelei2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optical properties and the stability at radiation for monocrystals ZnIn2S4
Aramă Efim1 , Gheorghita Eugene2 , Pîntea Valentina3 , Maciuga Anatol3 , Gubceac N.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Tiraspol State University,
3 Technical University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3, R. 2015. . .
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photoelectrical Properties and the Stability at Radiation for Monocrystals ZnIn2S4
Aramă Efim1 , Gheorghita Eugene2 , Pîntea Valentina3 , Maciuga Anatol3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Tiraspol State University,
3 Technical University of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități ale tratamentului medicamentos în cataracta legată de vârstă
Jeru Ion , Gudumac Valentin , Aramă Efim
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 May, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Conductibility and irradiation stability of single crystals znin2s4
Pîntea Valentina1 , Aramă Efim2 , Gheorghita Eugene3 , Maciuca Anatol1 , Zhitar V4
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Tiraspol State University,
4 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(13) / 2014 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isotropic point in CdGa2S4
Zhitar V1 , Aramă Efim2 , Shemyakova Tatiana1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7, R. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Luminescence of single crystals of manganese-doped zinc indium binary sulfides
Aramă Efim1 , Vovc Victor1 , Gheorghita Eugene2 , Pîntea Valentina3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Tiraspol State University,
3 Technical University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile luminescenţei tioindatului de zinc dopat cu mangan
Aramă Efim1 , Vovc Victor1 , Gheorghiţă Eugen2 , Pîntea Valentina3 , Munteanu-Gubceac Natalia1 , Melinte Victoria2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specific features of radiative recombination spectra of ZnIn2S4 single crystals
Aramă Efim1 , Gheorghita Eugene2 , Pîntea Valentina3 , Zhitar V.4
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Tiraspol State University,
3 Technical University of Moldova,
4 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 19 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 48