IBN
Închide
Stamatin Otilia Daniel
Cuvinte-cheie (44): stres (3), strategii distructive de coping (2), strategii constructive de coping (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Reprezentarea socială a pedepsei fizice în rândul părinţilor elevilor din clasele primare
Stamatin Otilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(30) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-62. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности адаптации к социуму в современных условиях
Ковалева Елена, Стаматин Отилия
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Consecinţele abuzului fizic faţă de copiii din ciclul primar
Stamatin Otilia, Bălan-Scânteie Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul copilului cu autism asupra modului de viață a familiei
Stamatin Otilia, Chirila Lidia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(40) / 2015 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-63. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interventia psihologica a copilulul din ciclul primar abuzat fizic în familie
Stamatin Otilia, Bălan-Scânteie Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitatile fricilor preadolescentului
Stamatin Otilia1, Lazăr Emilia2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Gimnaziul 99 ”Gh.V.Madan” Trușeni
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aptitudinile empatice ale funcţionarilor publici
Stamatin Otilia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de coping utilizate în situaţii de stres de către adolescenţii din diferite instituţii de învăţământ
Stamatin Otilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 36 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 24 October, 2014. Descarcări-35. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Inteligenţa emoţională ca factor al sporirii eficienţei muncii funcţionarilor publici
Stamatin Otilia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Influenţa trăsăturilor de personalitate asupra alegerii mecanismelor de coping de către studenţi
Stamatin Otilia, Ciobanu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa trăsăturilor de personalitate asupra alegerii strategiilor de coping de către studenţi
Stamatin Otilia, Ciobanu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 28 / 2012 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentările funcţionarilor publici despre esenţa şi rolul image-ului conducătorilor în eficientizarea conducerii
Stamatin Otilia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Aspecte psihologice ale dezvoltării profesionale în domeniul comunicării manageriale a funcţionarilor publici din APL
Stamatin Otilia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Caracteristica sferei cognitive şi adaptării şcolare a preadolescenţilor inferiori din familii temporar dezintegrate
Stamatin Otilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 20 / 2010 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Dinamica sistemului axiologic al adolescenţilor în etape temporale distincte
Stamatin Otilia, Şerban Mihaela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 17 / 2009 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emilia Lapoşina – la înălţimea blajinităţii profesionale
Stamatin Otilia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Pregătirea cadrelor didactice pentru colaborarea cu părinţii
Stamatin Otilia, Gheorghiţă Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(38) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17