IBN
Închide
Panico Vasile
Cuvinte-cheie (26): pedagogy functions (1), structure of educational process (1), educational practice (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Statutul epistemologic al pedagogiei. Educația - concept pedagogic fundamental
Panico Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Conceptul şi structura educaţiei. interrelaţia practicii şi ştiinţelor pedagogice
Panico Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea concepției despre lume la elevii de vârstă școlară mică în contextul educației intelectuale
Panico Vasile, Fluerar Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile educației – sistem normativ de relații fundamentale
Panico Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-125. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia si etapele realizarii exercițiului didactic
Panico Vasile1, Țurcan Violeta2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Ion și Doina Aldea-Teodorovici”, mun. Chișinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aspecte teoretice si praxiologice ale diferenţierii si individualizarii instrurii
Panico Vasile, Nour Alexandra
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-33. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihopedagogice de formare a capacităţilor şi a atitudinilor la elevii de vârstă şcolară mica
Panico Vasile, Nour Alexandra
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Structura educaţiei intelectuale
Panico Vasile, Fluerar Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale ștințelor sociale și umanistice
Vol. 2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-160-4.
Disponibil online 28 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Formarea atitudinilor către activitatea de pregătire iniţială profesională a studenţilor facultăţii de pedagogie
Panico Vasile, Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul şi principiile educaţiei pentru schimbare şi dezvoltare a elevilor în cadrul procesului de învăţământ
Panico Vasile, Munteanu Tamara
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul I. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-133-8.
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Structura şi legităţile formării atitudinilor la personalitate
Panico Vasile, Munteanu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(29) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-38. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Standard de formare profesională la specialitatea 142.03 Pedagogie în învăţământul primar
Jelescu Petru1, Panico Vasile1, Harea Maria2, Ciobanu Valentina2, Gînju Stela2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12