IBN
Închide
Ovcerenco Nadejda A.
Cuvinte-cheie (47): inclusive education (2), подготовка кадров (2), The psychological and pedagogical aspects (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Rolul filosofiei lui Juran în fundamentarea managementului calității în educație
Ceban Tatiana, Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Менеджмент взаимодействия школы, семьи и общественности в условиях глобализации учебно-воспитательного процесса
Крестинкова Мария, Овчеренко Надежда
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психолого-педагогические аспекты подготовки студентов в области инклюзивного воспитания
Овчеренко Надежда
Тираспольский государственный университет
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Globalizarea şi parentalitatea: interferenţe cu impact asupra educaţiei tinerilor generaţiei z
Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика формирования професиональных компетенций в области подготовки молодежи к будущему родительству
Овчеренко Надежда
Тираспольский государственный университет
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3276-0-2.
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Компетенция и компетентность – важнейшие рычаги в профессиональной подготовке современного педагога
Овчеренко Надежда
Тираспольский государственный университет
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема подготовки будущих педагогических кадров в области инклюзивного воспитания
Овчеренко Надежда
Тираспольский государственный университет
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a III-a. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Educating the Young Generation for Prospective Parenthood in the Context of Modern World Challenges
Ovcerenco Nadejda
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857--436
Disponibil online 9 March, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Образовательная модель подготовки молодёжи к будущему родительству и проблема её диагностики
Овчеренко Надежда
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

К вопросу о дискриминационной лексике в студенческой среде: гендерный аспект
Овчеренко Надежда
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Медийная культура: вызовы семье и школе
Овчеренко Надежда
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Efectele comunicării comportamentale implicite a tutorelui asupra calităţii studiului individual al studentului
Ovcerenco Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Духовный мир современной молодёжи под прицелом интернета (психолого- педагогический аспект формирования «клипового» мышления)
Овчеренко Надежда
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Славянские чтения
Nr. 4(10) / 2014 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 2 March, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

IX международный форум «Диалог языков и культур стран СНГ и ШОС в XXI веке»
Овчеренко Надежда
Universitatea de Stat din Leningrad
Славянские чтения
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 27 October, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Билингвальное образование: зарубежный опыт и перспективы для Молдовы
Млечко Татьяна, Овчеренко Надежда
Славянский университет Республики Молдова
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование языковой личности в системе билингвального образования.(Освоение европейского опыта в Республике Молдова)
Млечко Татьяна, Овчеренко Надежда
Славянские чтения
Nr. 1(7) / 2013 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Aspectele educaţionale ale modelării comunicative
Parea Elena, Ovcerenco Nadejda
Universitatea Slavonă a Moldovei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de realizare a activităţii tutoriale în mediul academic
Mlecico Tatiana, Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul educaţional al orelor de literatură română privind formarea adolescentelor pentru maternitate
Ovcerenco Nadejda, Parea Elena
Universitatea Slavonă a Moldovei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Влияние культуры речи семьи на формирование представлений о гендерных ролях у современной молодёжи
Овчеренко Надежда
Славянские чтения
Nr. 6 / 2011 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21