IBN
Închide

40Publicaţii

67Descărcări

8073Vizualizări

Ovcerenco Nadejda A.
Cuvinte-cheie (94): parentalitate (2), parenthood (2), inclusive education (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 28.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 6

Problematica formării atitudinii responsabile față de muncă în instituțiile de învățământ
Ceban Tatiana, Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica sindromului gândirii accelerate, caracteristic tinerilor Mileniului III: estimări, soluții
Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul dezvoltării gândirii operaționale a educabililor în cadrul activităților matematice
Decenco Veronica, Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii manageriale de diminuare a insuccesului școlar în instituțiile de învățământ
Cerneanu Ecaterina, Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-302-8.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea formativă a curriculumului educației tehnologice privind formarea preadolescentului pentru rolul de părinte responsabil
Rotaru Ioana-Corina, Ovcerenco Nadejda
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблематика подготовки педагогических кадров нового поколения, способных работать с «цифровыми» воспитанниками
Овчеренко Надежда
Тираспольский государственный университет
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 13

Concepții privind prevenirea parentalității timpurii în instituțiile de învățământ
Voicu Ionela1, Ovcerenco Nadejda2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descoperirea de către liceeni a practicilor paternității responsabile prin trainingul viitoarei paternități
Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education of students for the conservation of the reproductive health in the context of the profilaxy of the incapacity of realizing the parental role in the future
Ovcerenco Nadejda
Moldova Tiraspol State University
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competentelor de comunicare în limba engleză a preadolescenților
Gladcenco Marina, Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța educaţiei preadolescenților pentru rolul de părinte responsabil
Rotaru Ioana-Corina1, Ovcerenco Nadejda2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilaxia fenomenului nonparentalității ca stil de viață prin valorificarea potențialului educativ al curriculei școlare
Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul filosofiei lui Juran în fundamentarea managementului calității în educație
Ceban Tatiana, Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selectarea conținuturilor curriculare la istoria românilor și universală în contextul studierii specificului învățământului românesc din prima jumătate a sec al XIX – lea
Ceban Tatiana, Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние поликультурности образования на ценностное воспитание молодежи
Овчеренко Надежда
Тираспольский государственный университет
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Менеджмент взаимодействия школы, семьи и общественности в условиях глобализации учебно-воспитательного процесса
Крестинкова Мария, Овчеренко Надежда
Тираспольский государственный университет
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психолого-педагогические аспекты подготовки студентов в области инклюзивного воспитания
Овчеренко Надежда
Тираспольский государственный университет
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика рефлексии учителя на целеполагание в инновационной деятельности
Овчеренко Надежда
Тираспольский государственный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование компетенции молодёжи по проблеме репродуктивного здоровья и родительства
Овчеренко Надежда
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Globalizarea şi parentalitatea: interferenţe cu impact asupra educaţiei tinerilor generaţiei z
Ovcerenco Nadejda
Universitatea de Stat din Tiraspol
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40