IBN
Închide

31Publicaţii

224Descărcări

10294Vizualizări

Morari Marina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID
eLibrary

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 23.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Dezvoltarea holistică a personalității prin disciplinaritate și interdisciplinaritate
Morari Marina1 , Toma Nina2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3470-8-2.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invățarea muzicii in contextul educației și edificării de sine
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-934-7.
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respiritualizarea educației prin arte: dezvoltări pedagogice emergente
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3470-8-2.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Opera de artă şi activitatea artistică: remanieri conceptuale cu deschideri spre educaţie
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea și desfășurarea activităților cultural-artistice în instituțiile de educație timpurie
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformări în raportul artă – învățare școlară
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aprecierea și autoapreciere în construirea procesului de învățare
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea criterială prin descriptori la disciplina educaţie muzicală
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Criterii de evaluare a rezultatelor educaţiei muzicale
Morari Marina
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intergrarea socială a copiilor prin valorile artei muzicale
Prividiuc Ana1 , Morari Marina2
1 Liceul Teoretic „Mihai Eminescu“, Bălţi,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transparența decizională – o problemă deontologică în administrația publică
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 12. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-197-2.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты поликультурного воспитания
Кинчева Наталья1 , Морари Марина2
1 Детский сад №184, Кишинев,
2 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Respiritualizarea educației artistice
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Музыка в интегративном процессе взаимодействия искусств
Caminceanu Aliona1 , Морари Марина2
1 Теоретический лицей им. А.С. Пушкина мун. Бэлць,
2 Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Music in the integrative process of interaction of arts
Caminceanu Aliona1 , Morari Marina2
1 Theoretical Lyceum A.S.Pushkin, Bălți,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea valorică a educaţiei artistice
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respiritualizarea educației artistice
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în dezvoltarea domeniului de educație muzicală din perspectiva cercetătorilor universității de stat “Alecu Russo” din Bălți
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Actul artistic: delimitări terminologice și conceptuale cu deschideri pentru educație
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atributul existenţial în evoluţia conceptului de inteligenţă
Morari Marina
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31