IBN
Închide
Hadîrcă Maria Ilie
Cuvinte-cheie (168): educaţie (5), education (4), curriculum școlar (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Abordarea funcțional-pragmatică a învățării versus analfabetismul funcțional al elevilor
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Abordarea strategică a activităţii de formare a vorbitorului cult în învăţământul secundar
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câteva consideraţii privind cultura pedagogică a profesorului de calitate
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura pedagogică și profesorul de calitate
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diseminarea și implementarea rezultatelor cercetării
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un curriculum pentru formarea competenței de argumentare: Învățăm să vorbim argumentat
Hadîrcă Maria1, Grîu Natalia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Cercetătorul şi Profesorul Vlad Pâslaru la 70 de ani
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Philologia
Nr. 1-2(295-296) / 2018 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 10 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții pentru formarea-evaluarea transdisciplinară a competenţei-cheie de comunicare în limba română
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la necesitatea unei strategii naţionale de formare a vorbitorului cult / independent de limba română
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 1 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul de limba română şi problema formării vorbitorului cult
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea curriculumului şcolar din perspectivă axiologică
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii privind dezvoltarea axiologică a curriculumului şcolar
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(60) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 24 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

 Medalion aniversar: Ion Botgros la 75 de ani
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia plurilingva si modelul pedagogic de învaţare a limbilor straine în educaţia timpurie
Hadîrcă Maria, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Normativitatea pedagogică, comunicarea educaţională şi profesorul de calitate
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(104) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre o evaluare autentică: un deziderat al educaţiei moderne
Hadîrcă Maria
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de eficientizare a formării vorbitorului cult de limba română
Hadîrcă Maria, Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Abordarea transdisciplinară a activităţii de formare a vorbitorului cult de limba română
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia literar-artistică: paradigma modernă de formare a cititorului elevat de literatură
Hadîrcă Maria
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi
Hadîrcă Maria1, Cazacu Tamara1, Callo Tatiana2, Marin Mariana1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-98. Vizualizări-2136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 44