IBN
Închide

78Publicaţii

762Descărcări

25046Vizualizări

Guţu Vladimir Ion
Cuvinte-cheie (250): curriculum (4), curriculum (3), curriculum universitar (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 58. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Învățarea individuală a studenților în cadrul cursurilor și seminarelor academice: concept și metodologie
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactica Pro... la 20 de ani
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1-2(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație. Educația formală, nonformală și informală: delimitări și puncte de tangență
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 14

A model for tolerance education in teacher training
Guţu Vladimir, Boghian Ioana
State University of Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări ale conceptului de creativitate
Guţu Vladimir, Rotaru Ramona Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea şi potenţialul creativ în educaţie
Guţu Vladimir, Rotaru Ramona Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul 2019: demersuri conceptuale, metodologice şi manageriale
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul universitar – factor determinant în realizarea continuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme curriculare de realizare a interconexiunii și continuității dintre cicluri ale învățământului superior
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode didactice – mijloc de realizare a continuității și interacțiunii între cicluri de învățământ superior
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles
Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile managementului curriculumului şcolar la nivel instituţional
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(118) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de abordare – competențe de comunicare la elevii claselor primare
Guţu Vladimir, Banu Vasilica Carina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul în contextul postmdernității: stiluri didactice
Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul în contextul postmodernității: competențe și funcții
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre o teorie a realizării continuității dintre ciclurile de învățământ superior
Guţu Vladimir, Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Interculturally Competent Teacher
Guţu Vladimir, Boghian Ioana
State University of Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cadrul situațional al competenței: logica acțiunii, logica curricalară, logica învățării
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa – abordare situaţională, structurală şi metodologică
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare
Guţu Vladimir, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Repida Tatiana, Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 78