IBN
Închide
Saranciuc-Gordea Liliana Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Aspecte de formarea competenţei interculturale în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aspecte de educație mediatică în clasele primare la lecțiile de dirigenție cu conținut de alfabetizare ecologică
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aspecte de management al timpului în sporirea eficacității activității școlare a cadrului didactic
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri de ameliorare şi de prevenire a surmenajului pe parcursul procesului educaţional în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana, Chiviriga Dana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Aspecte practice de integrare a educaţiei pentru mediu în cadrul curriculei şcolare primare
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru mediu la orele de dirigenţie în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul nonformal de educaţie pentru mediu în clasele primare
Saranciuc-Gordea Liliana, Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Activităţi ecoeducaţionale în cadrul parteneriatului familie-şcoală primară
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(79) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersul inter- şi transdisciplinar al programei experimentale de formare a CEE la viitorii învăţători
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Accepţiuni ştiinţifico-pedagogice asupra pregătirii ecoeducaţionale a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar în Ucraina şi Belarus
Saranciuc-Gordea Liliana, Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea formării competenţei de educaţie ecologică a elevilor (cee) în procesul pregătirii inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul primar
Saranciuc-Gordea Liliana, Ursu Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constatări experimentale privind evaluarea competenţei de educaţie ecologică în procesul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice pentru învăţămîntul preşcolar şi primar în Republica Moldova
Ursu Ludmila, Rusuleac Tatiana, Gînju Stela, Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea iniţială a cadrelor didactice pentru învăţământul preşcolar şi primar din Rusia în vederea formării competenţei de educaţie ecologică (CEE)
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(21) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Aspecte de definire a CEE ca formaţiune profesional-personală integrativă a cadrului didactic
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(18) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalizarea accepţiunilor ştiinţifice moderne asupra tipologiei şi structurii competenţei profesional-didactice
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(45) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice despre evoluţia şi definirea conceptului de educaţie ecologică
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(17) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-46. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura şi specificul formării competenţei de educaţie ecologică la viitorii învăţători în plan formal
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(19) / 2011 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Prevederi privind formarea iniţială a cadrelor didactice ca transmiţători ai valorilor ecologice societăţii
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(35) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redefinirea competentei de educaţie ecologică la viitoarele cadre didactice pentru învăţământul primar în contextul noului tip de profesionalizare
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(16) / 2010 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 24 May, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul şi locul competenţei de educaţie ecologică a elevilor în procesul iniţial de profesionalizare a cadrelor didactice din învăţământul primar
Saranciuc-Gordea Liliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(39) / 2010 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24