IBN
Închide
Goraş-Postică Viorica
Cuvinte-cheie (186): profesori universitari (3), teachers (3), intercultural education (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 152. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 5

Bune practici din şcoala lituaniană: Educaţie pentru integritate
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenţei interculturale: de la documentele curente de politici la realităţi şi contexte imediate
Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorii preuniversitari răspund provocării de a învăţa lucruri noi privind dezvoltarea şi evaluarea competenţei interculturale
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul Lecţii europene 2: Componenta Educaţie contra corupţiei (sumar executiv)
Goraş-Postică Viorica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul educației interculturale în formarea inițială și continuă a cadrelor didactice,dezbătut la clubul PAIDEIA
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 13

Anunţăm startul proiectului Lecţii europene 2: Componenta Educaţie anticorupţie
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(109) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bilanțuri și perspective în activitatea platformei Educație și Sport
Nahaba Lilia, Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centrul Educațional PRO DIDACTICA a sărbătorit 20 de ani de activitate
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clubul PAIDEIA şi-a reluat activitatea în anul jubiliar PRO DIDACTICA – 20
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(107) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura diplomatică, componentă a competenţei profesionale a managerilor de proiecte şi a formatorilor
Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomatia pedagogica: initiere şi provocari
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . ISBN 978-9975-56-579-0.
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația incluzivă în Republica Moldova: repere legislativ-reglatorii actualizate și inegalități perpetuate
Goraş-Postică Viorica1, Guţu Svetlana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Curtea Supremă de Justiţie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea inițială a competenței interculturale în mediul universitar
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lansare de carte – un eveniment jubiliar important din seria PRO DIDACTICA
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership-ul, ca dimensiune a culturii organizaționale
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective lingvistice de dezvoltare a competentelor de comunicare medic-pacient la studentii medicinisti
Nastasiu Silvia1, Goraş-Postică Viorica2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . ISBN 978-9975-56-579-0.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realități pedagogice din Cehia, extrapolate la nivel internațional
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(107) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimb de experienţă şi bune practici privind educaţia finlandeză, centrată pe profesor şi pe elev
Goraş-Postică Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(108) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Bilanţuri după al treilea an de educaţie a culturii bunei vecinătăţi pe ambele maluri ale Nistrului
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Certificarea formatorilor de la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale în domeniul psihopedagogiei adulților
Goraş-Postică Viorica
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 156