IBN
Închide
Dandara Otilia
Cuvinte-cheie (54): carieră (4), career (2), educaţie pentru carieră (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 38. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Didactica Pro..., o deschidere a Republicii Moldova spre învăţământul secolului al XXI-lea
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea carierei de către femei: rezultat al influenței contextului nonformal și informal
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Disciplina Dezvoltare personală, un răspuns la realităţile sociale şi o provocare pentru cadrele didactice
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul politicilor educaționale în formarea competențelor civice
Dandara Otilia, Negrei Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul universităţilor în evoluţia procesului educaţional şi a civilizaţiei europene
Dandara Otilia, Parhomenco Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(115) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Educația pentru carieră, conținut al educației de-a lungul vieții
Dandara Otilia12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional Pro Didactica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Educația pentru carieră: abordări conceptuale
Dandara Otilia, Cotruța Aida
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-48. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul şi posibilităţile formatoare ale evaluării în procesul de instruire bazat pe realizarea de proiecte
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Traseul carierei didactice şi particularităţile evoluţiei profesionale
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Curriculumul modular, o abordare orientată spre creşterea calităţii în formarea profesională
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Influenţa motivaţiei asupra cererii de educaţie în cadrul studiilor de masterat
Dandara Otilia, Donos Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platformele electronice – mijloc de modernizare a tehnologiilor educaţionale
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-19. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul mediului social şi al particularităţilor individuale asupra opţiunii profesionale şi evoluţiei în carieră
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(81-82) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-65. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Contextul sociocultural al evoluţiei conceptului de ghidare/proiectare a carierei
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-31. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghidarea în carieră: repere conceptuale determinate de contextul socioeconomic al procesului educational
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(72-73) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 September, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise psihologice şi pedagogice ale ghidării în carieră
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(55) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Sistemul de ghidare în carieră din Republica Moldova: între tradiţie şi perspectivă
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Educaţia interculturală-premisă a integrării cu succes în societatea contemporană
Duhlicher Olga, Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(59) / 2010 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa educaţiei vocaţionale asupra integrării şcolare şi sociale
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(59) / 2010 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Învăţarea Academică Independentă – Modalitate de formare a competenţelor profesionale
Dandara Otilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-62. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 42