IBN
Închide
Cucer Angela Victor
Cuvinte-cheie (38): asistenţă psihologică (5), orientare profesională (4), persoane cu dizabilități (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Comunicarea eficientă: deziderat al orientării profesionale
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea resurselor personale - condiție a succesului în orientarea profesională a persoanelor cu dizabilități
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape semnificative în dezvoltarea cercetării psihopedagogiei speciale în Institutul de Științe ale Educației
Cucer Angela, Furdui Emilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018. România, Iaşi. ISBN 978-973-8483-84-2.
Disponibil online 22 June, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Caracteristici ale maturității profesionale la persoanele cu dizabilități
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 22 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea în contextul orientării profesionale
Cucer Angela
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impedimente / bariere în orientarea profesionala a persoanelor cu dizabilitați
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesele profesionale - factor determinant în orientarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi – sugestii metodologice
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Reprezentările funcţionarilor publici vizavi de învăţarea pe tot parcursul vieţii
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Mecanisme ale intervenţiei în contextul asistenţei psihologice în caz de tulburări emoţionale la copiii cu dizabilităţi
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile reprezentărilor sociale despre învăţarea pe tot parcursul vieţii
Cucer Angela
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii privind formarea specialiştilor în domeniul educaţiei incluzive
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe internaţionale în asistenţa psihologică a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva învăţării permanente
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Asistenţa psihologică a copiilor cu dizabilităţi din sistemul educaţional
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea încrederii în sine la persoanele cu deficienţe locomotorii – Premisă de dezvoltare armonioasă a personalităţii
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-63. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Формирование оптимального уровня интенсивности производства гречихи
Uliancenco A., Cucer Angela
Харьковский национальный аграрный университет им. В. В. Докучаева
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Comunicarea— modalitate de integrare a copilului cu tulburări de limbaj în mediul şcolar
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File de istorie reflectate în documente şi realitate
Cucer Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva psihosocială de asigurare a calităţii educaţiei în Republica Moldova
Bolboceanu Aglaida, Bucun Nicolae, Rusnac Virginia, Danii Anatolie, Antoci Diana, Cucer Angela, Olărescu Valentina, Jelescu Raisa, Furdui Emilia, Pavlenko Lilia, Paladi Oxana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Aspecte aplicate ale Sindromului dizabilităţilor de învăţare nonverbală
Olărescu Valentina1, Cucer Angela2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2010 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22