IBN
Închide
Volontir Nina
Cuvinte-cheie (33): guidelines for practice period (1), curriculum of professional practice (1), ghidul stagiului de practică (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Reflecții privind rolul stagiilor de practică în formarea geografilor la domeniul științe ale pământului
Codreanu Igor, Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Degraded historico-cultural elements from the geographical landscape of Chişinău.
Codreanu Igor, Volontir Nina, Mironov Ion
Moldova Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Elemente degradate ale peisajelor tehnogene din municipiul Chișinău
Volontir Nina, Codreanu Igor, Mironov Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Naturale şi Exacte)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Modalităţi de stimulare şi dezvoltare a creativităţii elevilor prin geografie
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(99-100) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Educatia geoecologica – vector de civilizatie si progres pentru dezvoltarea durabila
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 21 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interogarea multiprocesuală: tehnică eficientă de formare a competenţei de a gîndi logic şi analitic. Studiu de caz
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(91) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toltrele - obiectiv potenţial în estimarea unor peisaje culturale
Volontir Nina, Balan Timotei
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani : Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Avantajele lucrului individual al studenţilor in studiul geomorfologiei
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 13 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Impactul fluctuaţiilor climatice asupra vegetaţiei în limitele interfluviului Nistru-Prut în Holocen
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Modernizarea metodologiei de formare continuă a specialiştilor în geografie din învăţământul universitar şi postuniversitar prin aplicarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice
Coşcodan Mihai1, Chirică Lazăr1, Volontir Nina2, Mironov Ion2, Iordan Sergiu3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Reconstituirea climei pentru bazinul nistrului de jos în holocen
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 4(17) / 2006 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11