IBN
Închide

45Publicaţii

605Descărcări

21903Vizualizări

Volontir Nina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 26.
Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21

2022 - 3

Aplicații practice biogeografice cu elevii. Studiu de caz: biodiversitatea din bazinul hidrografic Bâc
Volontir Nina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File din istoricul cercetării unor monumente ale naturii: geologice și paleontologice din bazinul hidrografic Bâc
Volontir Nina , Mironov Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiect interdisciplinar de monitorizare ecologică în bazinul hidrografic Bâc
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Promovarea educaţiei pentru sustenabilitate prin studierea geografiei
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(125) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea investigațiilor geografice cu elevii în orizontul local.
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-319-6.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul antropic în morfogeneza reliefului - model de studiu geografic cu elevii (pe exemplul bazinului hidrografic Bâc)
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea blocdiagramelor în lecțiile de geomorgologie
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-76-355-4 (PDF).
Disponibil online 30 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea descrierilor literare ale peisajelor naturale în predarea și învățarea de calitate a geografiei
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(128-129) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Aspecte ale utilizării metodei ,,6 de ce?” În activități educative cu preșcolarii
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-37. Vizualizări-1208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind morfologia văii râului Bâc
Volontir Nina1 , Prepeliţa Afanasie1 , Jechiu Iradion2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind morfologia văii râului Bâc
Volontir Nina1 , Prepeliţa Afanasie1 , Jechiu Iradion2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții generale privind istoricul cercetărilor florei nemorale și relicte
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind realizarea investigațiilor/cercetărilor geografice cu elevii asupra calității mediului
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele acvatice și calitatea acestora în raionul Hîncești
Lupanciuc Elena , Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodei didactice „pălăriile gânditoare” în educația ambientală a elevilor
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Educaţia pentru dezvoltare durabilă prin geografie – imperativ al mileniului III
Volontir Nina , Sochircă Elena
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(114) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-43. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigația profesorului - modalitate de dezvoltare a ideilor despre:,,Cum alegem tema tezei de licență/master?”
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRES – strategie didactică eficientă de învățare a geografiei
Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-1213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema deşeurilor şi gunoiului abordată cu elevii în procesul educaţional
Spătaru Petru1 , Volontir Nina2 , Spînu Oxana1
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(116-117) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții privind rolul stagiilor de practică în formarea geografilor la domeniul științe ale pământului
Codreanu Igor , Volontir Nina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45