IBN
Închide

56Publicaţii

448Descărcări

21654Vizualizări

Calalb Tatiana
Cuvinte-cheie (103): microscopy (5), structural indices (2), genus Solidago (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Anatomical parameters with adaptive potential of some Lavender genotypes
Calalb Tatiana, Fursenco Cornelia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microalgae as biotechnological producers of food, cosmetic and pharmaceutical products
Calalb Tatiana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Comparative microscopic study of Solidago species from the Republic of Moldova flora
Fursenco Cornelia, Calalb Tatiana, Uncu Livia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidago virgaurea L.: A review of its ethnomedicinal uses, phytochemistry, and pharmacological activities
Fursenco Cornelia1, Calalb Tatiana1, Uncu Livia1, Dinu Mihaela2, Ancuceanu Robert2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Biomolecules
Nr. 10(12) / 2020 / ISSN 2218-273X / ISSNe 2218-273X
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul microscopic al genotipurilor noi de lavandula angustifolia mill. în identificarea indicilor structurali cu caracter diagnostic
Stici Ana, Fursenco Cornelia, Calalb Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul microscopic al trihomilor glandulari și nonglandulari la genotipuri de Lavandula Angustifolia Mill. ssp. Angustifolia
Calalb Tatiana1, Fursenco Cornelia1, Gonceariuc Maria2, Butnaraş Violeta2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. .
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul microscopic comparativ al speciilor genului Solidago din flora Republicii Moldova
Fursenco Cornelia, Calalb Tatiana, Uncu Livia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гисто-анатомический анализ в оценке новых генотипов томата, полученных in vitro
Calalb Tatiana, Сыромятникова Юля, Котенко Евгения
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte biotehnologice de înmulțire a aroniei Melanocarpa (MICHX.) Elliott prin vitroculturi
Ciorchina Nina1, Calalb Tatiana2, Onica Elisaveta1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotehnologii farmaceutice moderne in vitro aplicate în medicină
Calalb Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Bacteriile – producenți de compuși chimici utili în biotehnologii in vitro
Munteanu Alexandrina, Calalb Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biologia speciei Solidago Virgaurea L. din flora Republicii Moldova
Fursenco Cornelia, Calalb Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.Conferinţă dedicată memoriei Vasile Procopişin - Patriarhul farmaciei Moldave, doctor habilitat în ştiinţe farmaceutice, profesor universitar şi Nadejda Ciobanu, doctor în ştiinţe farmaceutice, conferenţiar universitar
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-3159-5-1.
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul unor compuși fenolici în plantele sp. Polygonum sachalinense fr.schmidt
Calalb Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Farmacia secolului XXI – Între specializarea inteligentă și responsabilitatea socială Congresul Naţional de Farmacie
Ediția a XVII-a. 2018. București, România. ISSN 2537-2823.
Disponibil online 18 June, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul fibrelor alimentare în prevenirea cancerului de colon
Racovita Irina, Calalb Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specia Escherichia Coli – producent biotehnologic în industria farmaceutică
Munteanu Alexandrina, Calalb Tatiana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

Contributions to the study of dry grasslands habitats in Mureș county (Romania)
Samarghiţan Mihaela1, Oroian Silvia2, Hiriţiu Mariana2, Calalb Tatiana3, Tanase Corneliu2
1 Muzeul Judeţean Mureş,
2 The University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureş,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flora spontană medicinală din Reublica Moldova
Calalb Tatiana, Buzdugan Diana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Administrarea Publică
Nr. 4(96) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul comparativ al conţinutului polifenolic în frunzele şi fructele sp. Lycium barbarum l. Spontan și cultivat
Calalb Tatiana1, Tabăra (Gorceag) Maria2, Chiru Tatiana1, Ciorchina Nina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-38. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The comparative anatomical study of leaves of new blackberry cultivars
Lozinschii Mariana1, Calalb Tatiana2, Chiorchina Nina1
1 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova ,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 27 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The comparative morpho-anatomical study of new cultivars and some species of blackberry
Calalb Tatiana1, Lozinschii Mariana2, Chiorchina Nina2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Botanical Garden (Institute) of the Academy of Sciences of Moldova
Revista Botanică
Nr. 1(14) / 2017 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-43. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56