IBN
Închide
Bularga Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD
eLibrary

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2022 - 2

Copiii dotați/talentați – Cadrul de referință al învățământului artistic extrașcolar
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Geniu, talent, creativitate - o perspectivă socio-culturală
Volumul II, Ediția a-XIII. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație artistică prin inovație
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.43. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Aspects of innovations’ implementation management in art education
Bularga Tatiana
"Alecu Russo" State University of Balti
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency of artistic education: Praxiologicalissues
Bularga Tatiana
"Alecu Russo" State University of Balti
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2. 2021. România, Iaşi. ISBN 978-606-685-794-9.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxiologia format IV-inovațională drept resursă de optimizare a relației teoriepractică educațională
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3470-8-2.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale implementării conceptului eficienței artistice
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Музыкальное воспитание как инструмент поликультурного общения
Терзи Елена , Буларга Т.
Комратский государственный университет
Музыка, образование и культура: научно-методическое сопровождение
2021. Петропавловск. ISBN 978-601-322-164-2.
Disponibil online 2 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Implementarea conceptului eficienței artistice prin promovarea unei viziuni progresiste
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea ideilor inovative în educația artistică
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creativitatea şi dezvoltarea personală: dimensiuni psihologice și filozofice
Ediția a-XI-a, Vol. II. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-718-5.
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxiologia inovativ-artistică: Sugestii de implementare
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The opening of European artistic education to new social cultural contexts through implementation of innovative formative praxeology
Bularga Tatiana
"Alecu Russo" State University of Balti
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul I. 2019. Chişinău. .
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Implementarea la nivel praxiologic a demersurilor pertinente ale conceptului eficientei. Ameliorare continua a domeniului educational artistic
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Praxiologia inovativă între teoria și practica educațională
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.31. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-555-6.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Imperativele inițierii micilor școlari în arta muzicală
Ciocîrlan Livia1 , Bularga Tatiana2
1 Liceul Teoretic „V. Alecsandri", Bălţi,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxiologia educației artistice: abordare formativ-inovațională
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Praxiologia inovativ-artistică: abordare de sistem
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Bularga Tatiana1 , Ciocîrlan Livia2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Liceul Teoretic „V. Alecsandri", Bălţi
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сultivarea succesului artistic la elevii dotați
Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

(In) succesul școlar artistic
Babii Vladimir , Bularga Tatiana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33