IBN
Închide
Prunici Petru
Cuvinte-cheie (3): geodatabase (1), Geographic Informational Systems (1), landscape (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Studiul de impact antropic asupra componentelor mediului în raionul Ștefan Vodă și utilizarea rezultatelor în predarea geografiei la ciclul gimnazial
Prunici Petru, Gurduz Ana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția a LXVIII-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Considerații privind evoluția peisajului urban în orașul Chișinău
Sochircă Elena, Mamot Vitalie, Prunici Petru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul culturilor arheologice „Noua” şi „Sabatinovka” în evoluţia peisajelor culturale din Republica Moldova
Prunici Petru, Sochircă Elena, Mamot Vitalie
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemele informaționale geografice în descrierea peisajelor culturale. Elaborarea geodatabazei
Mamot Vitalie, Sochircă Elena, Prunici Petru
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Stratul de zăpadă – indicator al poluării tehnogene în municipiul Chişinău
Prunici Petru, Prunici Ludmila
Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul Ambiant
Nr. 6(30) / 2006 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5