IBN
Închide
Boian Gavril Maxim
Cuvinte-cheie (13): immunohistochemistry. (1), NADPH-diaphorase (1), immaturity (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Actualităţi în evaluarea particularităţilor structural-funcţionale ale sistemului nervos enteral la copii
Siniţîna Lilia, David Valeriu, Petrovici Virgil, Samciuc Stefan, Boian Gavril, Boian Veaceslav
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(76) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 February, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Evaluarea particularităţilor morfopatologice prin metode clasice şi moleculare la copii cu vicii congenitale intestinale
Siniţîna Lilia, David Valeriu, Petrovici Virgil, Samciuc Stefan, Boian Veaceslav, Boian Gavril
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hipoxia perinatală în geneza leziunilor neuronale intestinale la copii
Boian Gavril, Boian Veaceslav, Siniţîna Lilia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(70) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţi şi limite în diagnosticul şi tratamentul medico-chirurgical al malformaţiilor congenitale majore la nou-născuţi
Boian Gavril12, Pisarenco Aliona21, Boian Veaceslav12, Litovcenco Anatolii21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Centru Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Scintecolografia şi rolul ei în diagnosticul diferenţial al disfuncţiilor de tranzit şi evacuare intestinală la copii
Boian Gavril, Boian Veaceslav, Gamurari Inessa
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Probleme nerezolvate de diagnostic şi tratament în displaziile neuronale intestinale la copii (revista literaturii)
Boian Veaceslav, Bacalîm Maxim, Boian Gavril, Siniţîna Lilia, Donea Andrei, Zabun Tatiana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XVIII / 2013 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Impactul factorilor premorbizi şi manifestărilor clinico-evolutive asupra diagnosticului diferenţial al sindromului de colostază cronică la copil
Boian Gavril
Centru Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XII / 2010 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Caracteristica modificărilor sistemului imun a nou-născuţilor cu hernie diafragmatică congenitală
Gudumac Eva, Babuci Veaceslav, Camîş Elena, Boian Gavril, Bîrsan Aliona, Jalbă Alexandru, Rusu Violeta, Petrovici Virgil
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. X / 2009 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea impactului infecţiei şi traumei perinatale asupra genezei complicaţiilor postoperatorii la nou-născuţii cu malformaţii congenitale
Boian Gavril
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(42) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul infecţiei şi traumei perinatale în geneza complicaţiilor postoperatorii la nou-născuţii cu malformaţii congenitale
Boian Gavril, Fuior Ion, Vahrameev Andrei, Boian Veaceslav, Siniţîna Lilia, Bacalîm Maxim, Rusu Violeta
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(20) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea informativ-diagnostică a examenului manometric multimodal în diagnosticul afecţiunilor neuromusculare displastice intestinale la copil
Boian Gavril, Boian Veaceslav, Vahrameev Andrei, Rusu Violeta
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(44) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Dereglarea reactivităţiii munologice la nou-născuţii cu malformaţiic ongenitale de dezvoltare
Boian Gavril, Vahrameev Andrei, Bacalîm Maxim, Danilov Tatiana, Rusu Violeta
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(39) / 2008 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priorităţi direcţionale de pregătire preoperatorie a copiilor operaţi pentru malformaţii colorectoanale şi perineale agravate de colostază cronică
Boian Gavril, Pasicovskaia Tatiana, Boian Veaceslav, Garbi Andrei
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(37) / 2008 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Anestezia combinată total intravenoasă prin infuzie continuă în operatii reconstructiv plastice pe regiunea colo-recto-anală şi perineală la copii
Garbi Andrei, Boian Gavril, Boian Veaceslav, Vahrameev Andrei
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. IX / 2007 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Displazia neuronală intestinală (DNI) adiţional la alte malformaţii congenitale (MC) – opţiuni de diagnostic şi tratament la nou-născuţi
Boian Gavril, Fuior Ion, Boian Veaceslav, Bacalîm Maxim
Centru Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(11) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul infecţiei în morbiditatea şi mortalitatea postoperatorie a nou-născuţilor operaţi pentru malformaţii congenitale
Boian Gavril, Marcoci Adriana, Boian Veaceslav, Rusu Violeta, Vahrameev Andrei, Bacalîm Maxim, Danilov Tatiana, Marina Ala
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. IX / 2007 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16