IBN
Închide
Şişcanu Gheorghe Vasile
Cuvinte-cheie (73): Photosynthesis (5), B (2), chlorophyll index (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Влияние природных биорегуляторов на фотосинтетическую деятельность растений груши
Титова Нина, Бужоряну Николай, Шишкану Георге, Скурту Георгий
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение листовой поверхности груши при действии натурального препарата РЕГЛАЛГ
Титова Нина, Бужоряну Николай, Шишкану Георге, Скурту Георгий
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evaluarea eficacităţii utilizării radiaţiei fotosintetice active la plantele de măr
Şişcanu Gheorghe, Ralea Tudor, Titova Nina, Malina Raisa
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia ”Fiziologia stresului, adaptării şi rezistenţei la secetă a plantelor de cultură”. Autori: A. Ştefîrţă, L. Brînză, V.Vrabie, N. Aluchi
Şişcanu Gheorghe, Botnari Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение эффективности влияния биологически активных веществ на культурные растения с помощью хлорофиллометра
Малина Раиса, Шишкану Георге, Титова Нина, Желев Наталия
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ed. a 6-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Natural biologically active preparations as stimulants photosynthetic activity of plants apricot
Titova Nina, Şişcanu Gheorghe, Maşcenco Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The determination of the effectiveness of the impact of BAS on fruit crops throughout the accounting method of changing chlorophyll fluorescence
Malina Raisa, Şişcanu Gheorghe, Titova Nina, Ralea Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь процессов роста и фотосинтеза в растениях абрикоса
Шишкану Георге, Титова Нина
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Mediul Ambiant
Nr. 1(79) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 11

Activitatea aparatului fotosintetic şi influenţa preparatului Melongozida O în amestec cu microelemenete la pomii de măr
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe, Jelev Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea enzimatica si continutul glucidelor in Frunze in dependent de centrele de atractie la pomii de mar
Şişcanu Gheorghe, Cecan Anatol, Jelev Natalia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutului glucidelor şi activitatea enzimatică în frunze în dependenţă de centrele de atracţie la pomi de măr
Şişcanu Gheorghe, Cecan Anatol, Jelev Natalia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenta preparatului Melongozida O si a microelementelor asupra continutului glucidelor si activitatea enzimatica la pomii de mar
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe, Ralea Tudor, Chintea Petru, Jelev Natalia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa stresului hidric şi hipotermic asupra metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole
Popovici Ana, Negru Petru, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările structural-funcţionale ale aparatului fotosintetic la pomii de măr sub acţiunea factorilor interni şi externi de formare
Druţă Ala1, Gavrilaş Tamara1, Şişcanu Gheorghe2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile conţinutului compuşilor fosforici la plantele viticole in funcţie de textura solului şi acţiunea stresului hipotermic
Negru Petru, Popovici Ana, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitatile metabolismului compusilor fosforici la plantele viticole in functie de geneza lastarilor si activitatea centrelor donor-acceptor in perioada pregatirii catre iernare
Popovici Ana, Negru Petru, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparatul Melongozida O in amestec cu microelementele si influenta asupra activitatii aparatului fotosintetic la pomii de mar
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe, Chintea Petru, Balmuş Gheorghe, Voronţov Veaceslav
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование действия стероидного гликозида линарозид на растения абрикоса
Титова Нина, Шишкану Георге
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 36 (2). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реакция растений яблони на применение Мелангозида-О
Rusu Maia, Шишкану Георге, Кинтя Петр
Институт генетики и физиологии растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Influenţa preparatului Melongozida o în amestec cu microelemente asupra activităţii enzimatice în frunze, altor procese fiziologice la pomii de măr
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(56) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 42