IBN
Închide
Şişcanu Gheorghe Vasile
Cuvinte-cheie (34): Fotosinteză (2), cais (2), yeald. (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 26.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Recenzie la monografia ”Fiziologia stresului, adaptării şi rezistenţei la secetă a plantelor de cultură”. Autori: A. Ştefîrţă, L. Brînză, V.Vrabie, N. Aluchi
Şişcanu Gheorghe, Botnari Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Взаимосвязь процессов роста и фотосинтеза в растениях абрикоса
Шишкану Г., Титова Н.
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 1(79) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Influenţa stresului hidric şi hipotermic asupra metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole
Popovici Ana, Negru Petru, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările structural-funcţionale ale aparatului fotosintetic la pomii de măr sub acţiunea factorilor interni şi externi de formare
Druţă Ala1, Gavrilaş Tamara1, Şişcanu Gheorghe2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile conţinutului compuşilor fosforici la plantele viticole in funcţie de textura solului şi acţiunea stresului hipotermic
Negru Petru, Popovici Ana, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Influenţa preparatului Melongozida o în amestec cu microelemente asupra activităţii enzimatice în frunze, altor procese fiziologice la pomii de măr
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(56) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa preparatului melongozida o şi a microelementelor asupra conţinutului glucidelor în frunze, în alte organe ale sistemului donor-acceptor la pomii de măr
Şişcanu Gheorghe, Cecan Anatol
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind influenţa preparatului melongozida o şi a microelementelor asupra activităţii indicelui clorofilic, conţinutului glucidelor în frunze şi asupra rodirii la pomii de măr
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe, Ralea Tudor
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фотосинтетическая продуктивность сортов персика при различной нагрузке плодами
Malina Raisa, Шишкану Г., Титова Н.
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Savant şi pedagog eminent, Dr. hab., prof. universitar Vasile Grati la 70 de ani
Ciubotaru Alexandru, Negru Andrei, Şişcanu Gheorghe
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista Botanică
Nr. 1(3) / 2011 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СО2-газообмен и продуктивность растений абрикоса и персика в зависимости от действия стероидного гликозида молдстим и микроэлементов цинка и марганца
Шишкану Г., Титова Н., Malina Raisa, Voronţov Veaceslav
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(41) / 2011 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 8

Activitatea enzimatică şi conţinutul glucidelor în frunze, creşterea vegetativă şi formarea mugurilor de rod sub influenţa preparatului melongozida o şi a microelementelor la pomii de măr
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(36) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea fotosintezei şi respiraţiei la plantele viticole în funcţie de genotip, conţinutul de Humus şi ca activ în sol
Şişcanu Gheorghe, Negru Petru, Voronţov Veaceslav, Popovici Ana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind impactul preparatului melangozidă – o utilizat separat şi în combinaţie cu microelemente asupra creşterii şi dezvoltării pomilor tineri de măr
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(31) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evidenţierea influenţei preparatului melangozidă – o în combinaţie cu microelemente asupra intensităţii unor procese fiziologice la pomii de măr.
Şişcanu Gheorghe, Cecan Anatol, Chintea Petru
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(31) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul preparatului melongozida o în combinaţie cu microelemente asupra formării şi activităţii aparatului fotosintetic la pomii de măr
Şişcanu Gheorghe, Cecan Anatol, Ralea Tudor
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(36) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparatul melongozida o în amestec cu microelemente şi impactul asupra conţinutului glucidelor şi a substanţei uscate în frunze la pomii de măr
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe, Chintea Petru, Svets S
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(36) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii privind impactul preparatului melongozida o asupra activităţii enzimatice, creşterii vegetative şi rodirii la pomii de măr
Şişcanu Gheorghe, Cecan Anatol, Chintea Petru, Svets S
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(36) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности роста листьев у растений абрикоса и персика
Титова Н., Шишкану Г.
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Mediul Ambiant
Nr. 4(52) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 3 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Impactul preparatului melangozidă–o asupra creşterii vegetative, activităţii enzimatice, conţinutului glucidelor şi a substanţei uscate la pomii de măr în condiţii pedoclimatice nefavorabile
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(26) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26