IBN
Închide
Şişcanu Gheorghe Vasile
Cuvinte-cheie (73): Photosynthesis (5), B (2), chlorophyll index (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Изучение листовой поверхности груши при действии натурального препарата РЕГЛАЛГ
Титова Нина, Бужоряну Николай, Шишкану Георге, Скурту Георгий
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 22 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Recenzie la monografia ”Fiziologia stresului, adaptării şi rezistenţei la secetă a plantelor de cultură”. Autori: A. Ştefîrţă, L. Brînză, V.Vrabie, N. Aluchi
Şişcanu Gheorghe, Botnari Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Natural biologically active preparations as stimulants photosynthetic activity of plants apricot
Titova Nina, Şişcanu Gheorghe, Maşcenco Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The determination of the effectiveness of the impact of BAS on fruit crops throughout the accounting method of changing chlorophyll fluorescence
Malina Raisa, Şişcanu Gheorghe, Titova Nina, Ralea Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Abstract book. Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь процессов роста и фотосинтеза в растениях абрикоса
Шишкану Георге, Титова Нина
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Mediul Ambiant
Nr. 1(79) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Activitatea aparatului fotosintetic şi influenţa preparatului Melongozida O în amestec cu microelemenete la pomii de măr
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe, Jelev Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 36 (I). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutului glucidelor şi activitatea enzimatică în frunze în dependenţă de centrele de atracţie la pomi de măr
Şişcanu Gheorghe, Cecan Anatol, Jelev Natalia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 36 (I). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa stresului hidric şi hipotermic asupra metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole
Popovici Ana, Negru Petru, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(320) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările structural-funcţionale ale aparatului fotosintetic la pomii de măr sub acţiunea factorilor interni şi externi de formare
Druţă Ala1, Gavrilaş Tamara1, Şişcanu Gheorghe2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile conţinutului compuşilor fosforici la plantele viticole in funcţie de textura solului şi acţiunea stresului hipotermic
Negru Petru, Popovici Ana, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование действия стероидного гликозида линарозид на растения абрикоса
Титова Нина, Шишкану Георге
Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Volumul 36 (partea II). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-249-1.
Disponibil online 23 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Influenţa preparatului Melongozida o în amestec cu microelemente asupra activităţii enzimatice în frunze, altor procese fiziologice la pomii de măr
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(56) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa preparatului melongozida o şi a microelementelor asupra conţinutului glucidelor în frunze, în alte organe ale sistemului donor-acceptor la pomii de măr
Şişcanu Gheorghe, Cecan Anatol
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte privind influenţa preparatului melongozida o şi a microelementelor asupra activităţii indicelui clorofilic, conţinutului glucidelor în frunze şi asupra rodirii la pomii de măr
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe, Ralea Tudor
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фотосинтетическая продуктивность сортов персика при различной нагрузке плодами
Малина Раиса, Шишкану Георге, Титова Нина
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Savant şi pedagog eminent, Dr. hab., prof. universitar Vasile Grati la 70 de ani
Ciubotaru Alexandru, Negru Andrei, Şişcanu Gheorghe
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista Botanică
Nr. 1(3) / 2011 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
СО2-газообмен и продуктивность растений абрикоса и персика в зависимости от действия стероидного гликозида молдстим и микроэлементов цинка и марганца
Шишкану Георге, Титова Нина, Малина Раиса, Voronţov Veaceslav
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(41) / 2011 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 8

Activitatea enzimatică şi conţinutul glucidelor în frunze, creşterea vegetativă şi formarea mugurilor de rod sub influenţa preparatului melongozida o şi a microelementelor la pomii de măr
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(36) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea fotosintezei şi respiraţiei la plantele viticole în funcţie de genotip, conţinutul de Humus şi ca activ în sol
Şişcanu Gheorghe, Negru Petru, Voronţov Veaceslav, Popovici Ana
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind impactul preparatului melangozidă – o utilizat separat şi în combinaţie cu microelemente asupra creşterii şi dezvoltării pomilor tineri de măr
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(31) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36