IBN
Închide
Mereniuc Gheorghe Vasile
Cuvinte-cheie (12): soil microorganisms (2), soil degradation (2), microorganismele solului - degradarea solului - experienţe de câmp de lungă durată - agricultura durabilă. (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2012 - 1

Микробиологический статус типичного чернозёма в длительных опытах по возделыванию полевых культур
Меренюк Георге1, Корчмару Сергей1, Tănase Adrian1, Боинчан Борис2, Бугачук Михаил2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(317) / 2012 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Diversitatea şi dominanţa agenţilor cauzali ai putregaiului de rădăcină la grâul de toamnă pe diferite fundaluri agrotehnice
Lupaşcu Galina1, Mereniuc Gheorghe1, Boincean Boris2, Bugaciuc Mihail2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почвенно-микробиологические аспекты устойчивости земледелия и охраны почв
Корчмару Сергей1, Меренюк Георге1, Ursu Andrei2, Боинчан Борис3
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт Экологии и Географии АНМ,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Fitotehnie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(315) / 2011 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Почвенные микроорганизмы “едят” землю и “сигналят” SOS!
Корчмару Сергей1, Меренюк Георге1, Боинчан Борис2, Бугачук Михаил2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Cистема микробиологической оценки качества пахотных зональных почв Mолдовы
Корчмару Сергей1, Меренюк Георге2, Ursu Andrei1, Боинчан Борис1
1 Институт Экологии и Географии АНМ,
2 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Mediul Ambiant
Nr. 4(52) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Микробиологическая деградация пахотных земель и фитосанитарное состояние агроценозов: корневые гнили
Меренюк Георге, Лупашку Галина, Слaнина Валерина
Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Mediul Ambiant
Nr. 3(51) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Influenţa condiţiilor agrotehnice asupra componenţei speciilor şi virulenţei izolatelor de fungi care produc putregaiul de rădăcină la sfecla de zahăr
Mereniuc Gheorghe, Lupaşcu Galina, Slănină Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Микробиологическая характеристика зональных почв Молдовы
Меренюк Георге1, Ursu Alexandru2, Корчмару Сергей1, Saşco Elena
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт Экологии и Географии АНМ
Mediul Ambiant
Nr. 5(47) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Particularităţi de interacţiune fond agrotehnic x grîu de toamnă x fungi - agenţi ai putregaiului de rădăcină
Lupaşcu Galina1, Mereniuc Gheorghe2, Boincean Boris3, Bugaciuc Mihail3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(302) / 2007 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pазработка единой (гигиенической и эколо¬гической) системы установления предельно допустимых количеств (пдк) ксенобиотиков в почвах Pеспублики Mолдова
Меренюк Георге
Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Mediul Ambiant
Nr. 3(33) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эколого-микробиологическое обоснование регламинтации применения медьсодержащих пестицыдов в условиях республики Молдова
Меренюк Георге, Корчмару Сергей
Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Mediul Ambiant
Nr. 2(32) / 2007 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Mикробиологические аспекты изучения состояния почв агроценозов
Меренюк Георге, Корчмару Сергей
Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Mediul Ambiant
Nr. 6(30) / 2006 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12