IBN
Închide

81Publicaţii

123Descărcări

20269Vizualizări

Bîrsa Maxim31Sîrbu Tamara21Postolachi Olga13Slănină Valerina11Maslobrod Serghei10Chiseliţă Oleg10Stepanov Vitalie9Sasanelli Nicola9Iurcu-Străistaru Elena8Bratuhina Antonina8Codreanu Svetlana7Poiras Nadejda7Tolocichina Svetlana6Poiras Larisa6Achiri-Badicean Irina5Rudic Valeriu4Voloşciuc Leonid4Namolovan Liliana4Coev Ghenadii4Bureţ Elena4Moldovan Cristina4Bivol Alexei3Corlăteanu Liudmila3Ganea Anatolie3Toderaş Ion3Lupaşcu Lucian3Starciuc Nicolae3Şubina Victoria3Bălţat Cristina3Vasiliciuc Anastasia3Bereziuc Iulia3Evtuşenco Liudmila3Onofraş Leonid2Rusu Ştefan2Garaeva Svetlana2Chiseliţa Natalia2Ţurcan (Olan) Olga2Ciloci (Deseatnic) Alexandra2Ţurcan Olga2Cartaşev Anatolie2Caraman Mariana2Pleşca Tatiana2Manciu Alexandr2Wesemael W.2Boueva Olga2Starodumova Irina2Turtă Constantin1Bulimaga Valentina1Cincilei Angela1Buiucli Piotr1Bahcivanji Mihail1Coşman Sergiu1Petcu Igor1Maşcenco Natalia1Silitrari Andrei1Şveţ Svetlana1Gudumac Eva1Svets S1Şeptiţchi Vladimir1Batîr Ludmila1Postolache Sergiu1Golban Rita1Coşman Valentina1Bureţ Ion1Maliţev M.1Mazuru A.1Cojocaru Elena1Carpov V.1Slusari D.1Mîrzenco N.1Rusanovschi Vera1Frecautan V.1Melinte Cristina1Iutinskaia Galina1Beleavscaia Larisa1Ciuclea Aurel1Pasicovskaia Tatiana1Antoci Ruslan1Bugneac Sergiu1Bîriţa Cristina1Bugneac Veronica1Spataru Tudor1Bogdan Nicolae1Laquale S.1Biliavska L.1Kolotilova Natalia1Loboda M.1Catalano Fabio1Garbuzneac Anastasia1Bueva Oliga1Babici Anatolii1Babici Alexandr1Iutinscaia Galina1Bubneac V.1
Burţeva Svetlana Anton
Cuvinte-cheie (110): Streptomycetes (11), Micromycetes (5), Streptomyces (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 50. Publicaţii peste hotare - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Antimicrobial activity of streptomyces levoris CNMN-Ac-01 After longterm storage by subculturing on different composition media
Burtseva Svetlana1, Byrsa Maxim1, Caraman Mariana2, Achiri-Badicean Irina3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Biotechnology in Animal Husbandry and Veterinary Medicine of M.A.F.I.,
3 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(27) / 2020 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 8 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in lipid composition of streptomyces massasporeus CNMN-AC-06 biomass after long-term storage
Garbuzneak Anastasia, Byrsa Maxim, Burtseva Svetlana, Chiselitsa Natalia, Chiselitsa Oleg
Institute of Microbiology and Biotechnology
Mikrobiolohichnyi Zhurnal
Nr. 5(82) / 2020 / ISSN 1028-0987 / ISSNe 2616-9258
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea procedeelor pentru liofilizarea şi păstrarea microorganismelor
Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medii de reactivare a microorganismelor liofilizate în baza extracte de origine cianobacteriană şi nanoparticulelor de fier
Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Antimicrobial and plant growth promoting properties of Streptomyces strains isolated from soils in Republic of Moldova
Burtseva Svetlana1, Byrsa Maxim1, Boueva Olga2, Starodumova Irina2, Evtushenko Lyudmila2, Iurcu-Străistaru Elena3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 All-Russian Scientific Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants named after K.I. Skryabin,
3 Institute of Zoology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(26) / 2019 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medii de protecţie în baza substanțelor de origine biologică pentru liofilizarea microorganismelor
Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan (Olan) Olga, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on streptomycetes from moldovian soils with antifungal, nematicidal and phytostimulating activity on tomato
Burtseva Svetlana1, Iurcu-Străistaru Elena2, Byrsa Maxim1, Sasanelli Nicola3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Zoology,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Mikrobiolohichnyi Zhurnal
Nr. 1(81) / 2019 / ISSN 1028-0987 / ISSNe 2616-9258
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study on the action of nanoparticles of Fe3O4 and Fe0 on microorganisms
Sîrbu Tamara, Moldovan Cristina, Ţurcan (Olan) Olga, Burtseva Svetlana, Byrsa Maxim, Batyr Ludmila, Slănină Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возможности применения Bacillus subtilis CNMN-BB-09 в возделывании томатов в открытом грунте
Шубина Виктория, Волощук Леонид, Бурцева Светлана
Институт Генетики, Физиологии и Защиты Растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Actynobacteria of the genus streptomyces and its metabolites in bioregulation of plants
Biliavska L.1, Loboda M.1, Burtseva Svetlana2, Iutynska Galina1
1 Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, National Academy of Science of Ukraine,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antibacterial and antifungal activity of streptomycetes from Moldova soils
Burtseva Svetlana1, Boueva Olga2, Evtushenko Lyudmila2, Byrsa Maxim1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Biochemistry and Physiology of the Russian, Academy of Sciences
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biological activity of S. Levoris CNMN-Ac-01 after long-term storage by subculturing and under mineral oil
Byrsa Maxim1, Caraman Mariana2, Burtseva Svetlana1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of Biotechnology in Animal Husbandry and Veterinary Medicine of M.A.F.I.
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of trifluralin and iron nanoparticles on the cultural properties and growth of streptomycetes
Burtseva Svetlana, Byrsa Maxim
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of vegetal iridoid glycosides on the viability of streptomyces after lyophilization
Chiseliţă Oleg1, Bîrsa Maxim1, Burţeva Svetlana1, Maşcenco Natalia2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Антимикробные и рострегулирующие свойства Streptomyces plicatus 33, выделенного из почвы Молдовы
Бурцева Светлана1, Буева Ольга2, Стародумова Ирина2, Евтушенко Людмила2, Бырса М.1
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Всероссийская Коллекция Микроорганизмов, Пущинский Научный Центр РАН
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Регуляция численности фитопаразитических нематод новыми биопрепаратами при выращивании картофеля
Белявская Лариса1, Бабич Aлександр2, Бабич Aнатолий2, Бурцева Светлана3, Иутинская Галина1
1 Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К.Заболотного НАН Украины,
2 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины,
3 Институт микробиологии и биотехнологии
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și EcologicăProtecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Accumulation of biomass and synthesis of lipids by Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 cultivated on complex medium added with cyanobacterial polysaccharides
Burtseva Svetlana, Chiselitsa Oleg, Byrsa Maxim, Chiselitsa Natalia
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(24) / 2017 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 29 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotechnological control methods against pepper diseases in protected areas of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena12, Burţeva Svetlana3, Toderaş Ion1, Bivol Alexei1, Rusu Ştefan1, Bîrsa Maxim3, Sasanelli Nicola4
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
4 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research of pepper diseases in protected area using some biotechnological methods of protection in the Republic of Moldova
Toderash Ion1, Iurcu-Străistaru Elena2, Burtseva Svetlana2, Bivol Alexei1, Rusu Ştefan1, Byrsa Maxim2, Sasanelli Nicola3, Silitrari Andrei1
1 Institute of Zoology ASM,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Условно-рефлекторная деятельность белых крыс при длительном потреблении биомассы Штамма Streptomyces fradiae CNMN-Aс-11.
Шептицкий Владимир1, Березюк Юлия2, Бурцева Светлана2
1 Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы,
2 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 81