IBN
Închide

47Publicaţii

44Descărcări

7954Vizualizări

Burţeva Svetlana Anton
Cuvinte-cheie (51): Streptomycetes (3), Streptomyces (2), lyophilization (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 5

Actynobacteria of the genus streptomyces and its metabolites in bioregulation of plants
Biliavska L.1, Loboda M.1, Boortseva Svetlana2, Iutynska Galina1
1 Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, National Academy of Science of Ukraine,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antibacterial and antifungal activity of streptomycetes from Moldova soils
Boortseva Svetlana1, Boueva Olga2, Evtushenko Lyudmila2, Byrsa Maxim1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institute of Biochemistry and Physiology of the Russian, Academy of Sciences
Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biological activity of S. Levoris CNMN-Ac-01 after long-term storage by subculturing and under mineral oil
Byrsa Maxim1, Caraman Mariana2, Boortseva Svetlana1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of trifluralin and iron nanoparticles on the cultural properties and growth of streptomycetes
Boortseva Svetlana, Byrsa Maxim
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of vegetal iridoid glycosides on the viability of streptomyces after lyophilization
Chiseliţă Oleg1, Bîrsa Maxim1, Burţeva Svetlana1, Maşcenco Natalia2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Accumulation of biomass and synthesis of lipids by Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 cultivated on complex medium added with cyanobacterial polysaccharides
Boortseva Svetlana, Chiselitsa Oleg, Byrsa Maxim, Chiselitsa Natalia
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(24) / 2017 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 29 June, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotechnological control methods against pepper diseases in protected areas of the Republic of Moldova
Iurcu-Străistaru Elena12, Burţeva Svetlana3, Toderaş Ion1, Bivol Alexei1, Rusu Ştefan1, Bîrsa Maxim3, Sasanelli Nicola4
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
4 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research of pepper diseases in protected area using some biotechnological methods of protection in the Republic of Moldova
Toderaş Ion1, Iurcu-Străistaru Elena2, Boortseva Svetlana2, Bivol Alexei1, Rusu Ştefan1, Byrsa Maxim2, Sasanelli Nicola3, Silitrari Andrei1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Условно-рефлекторная деятельность белых крыс при длительном потреблении биомассы Штамма Streptomyces fradiae CNMN-Aс-11.
Шептицки Владимир1, Березюк Юлия2, Бурцева Светлана2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Antagonism of Streptomyces Fradiae in relation to phytopathogenic microorganisms
Bereziuk Yulia1, Boortseva Svetlana1, Kolotilova Natalia2, Byrsa Maxim1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Lomonosov Moscow State University
Microbial Biotechnology
Ediția a 3-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotechnological importance of some strains of genus streptomyces
Boortseva Svetlana1, Byrsa Maxim1, Sasanelli Nicola2, Catalano Fabio2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institute for Sustainable Plant Protection
Microbial Biotechnology
Ediția a 3-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative evolution of growth of the bacterial strains bacillus subtilis S2 and S4 on different nutrient media
Shubina Victoria 1, Boortseva Svetlana2, Voloşciuc Leonid1
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Academy of Science of Moldova,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția a 3-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lioprotetcive potential of cyanobacterial extracts
Chiseliţă Oleg, Bîrsa Maxim, Vasiliciuc Anastasia, Burţeva Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția a 3-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea preparatelor de origine streptomicetă în ecologie, fitotehnie şi zootehnie
Bîrsa Maxim, Bereziuc Iulia, Vasiliciuc Anastasia, Burţeva Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 7 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viability and antimicrobial activity of streptomyces strains from NCNM after lyophilization
Chiselitsa Oleg1, Boortseva Svetlana1, Byrsa Maxim1, Bulimaga Valentina2, Vasiliciuc Anastasia1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Administrarea biomasei de streptomicete în reţetele de nutriţie destinate tineretului avicol
Petcu Igor1, Starciuc Nicolae1, Burţeva Svetlana2, Manciu Alexandr1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Липидный состав биомассы стрептомицетов после воздействия электромагнитного излучения миллиметрового диапазона низкой интенсивности
Postolachi Olga, Братухина А, Бурцева Светлана
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Электронная обработка материалов
Nr. 4(51) / 2015 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 18 January, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Biopotential for plant stimulation and control phytopathogens, plant parasitic nematodes by exometabolites of streptomycetes isolated from soils of R. Moldova
Poiras Nadejda1, Burţeva Svetlana2, Poiras Larisa1, Bîrsa Maxim2, Sasanelli Nicola3, Wesemael W.4
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Instituţul de Protecţie a Plantelor, Italia,
4 Institute for Agricultural and Fisheries Research ILVO
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția a 2-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Important dates in history of microbiology in Moldova
Rudic Valeriu, Codreanu Svetlana, Onofraş Leonid, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Boortseva Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția a 2-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Long time preservation of industrial lactic acid bacteria
Burets Elena1, Cartashev Anatolie1, Coev Ghenadii1, Boortseva Svetlana2, Chiselitsa Oleg2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția a 2-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47