IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Capacity building aspects of the digital circular economy for sustainable development
Popa Daniela , Tutunaru Sergiu
Academy of Economic Studies of Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Cyber hygiene capacity building skills through the prism of the university ecosystem
Tutunaru Sergiu , Covalenco Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart Infrastructures for Rural Areas - Best Practices and Suggested Actions for Moldova
Babin Anatolie1 , Tutunaru Sergiu1 , Covalenco Ion1 , Babina Ecaterina2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Sofia University St. Kliment Ohridski
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2021. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The development of practical skills within the academic web factory
Ozerenscaia Daria , Colesnicova Vlada , Tutunaru Sergiu
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Акселерация цифровых инноваций в рамках концепции Smart Village в Республике Молдова
Babin Anatolie , Tutunaru Sergiu , Covalenco Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Особенности формирования кибергигиенической грамотности в вузе, базирующейся на образовательную экосистему
Тутунару Сергей , Коваленко Ион
Молдавская экономическая академия
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Potenţialul centrelor de inovare din Republica Moldova în dezvoltarea strategiei „economia digitală”  pentru ţările parteneriatului estic
Tirşu Valentina1 , Tutunaru Sergiu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Dezvoltarea ecosistemului educaţional universitar în domeniul tic
Tutunaru Sergiu , Covalenco Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Rolul incubatoarelor inovaţionale în pregătirea tinerilor specialişti în domeniul IT
Tutunaru Sergiu1 , Tirşu Valentina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Potenţialul centrelor de inovare din Republica Moldova în dezvoltarea strategiei „Economia digitală” pentru ţările parteneriatul estic (PAE)
Tirşu Valentina12 , Tutunaru Sergiu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10